Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία που αναγκάζονται να βιώσουν κάποιοι ασθενείς, προκειμένου να βρουν γιατρούς που μπορούν να συνταγογραφήσουν τη θεραπεία τους σε πράσινη συνταγή.

Μιλάμε για συνταγές αυστηρά χειρόγραφες, που αφορούν σκευάσματα υψηλού κόστους, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τις συνταγές, δε, αυτές, από την εποχή του ΙΚΑ, μπορούσαν να τις συνταγογραφήσουν είτε γιατροί συμβεβλημένοι με τον ασφαλιστικό φορέα είτε νοσοκομειακοί.

Για να μειωθεί η ταλαιπωρία των ασθενών που αναζητούν πράσινες συνταγές - μετακίνηση από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ή ανεκτέλεστες συνταγές για πολλές ημέρες - πρέπει στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης να ενταχθούν όλα τα σκευάσματα εξωτερικού (δεν βρίσκονται στο Δελτίο Τιμών και εισάγονται από τον ΙΦΕΤ), έτσι ώστε οι θεράποντες ιατροί να μπορούν να τα συνταγογραφήσουν ηλεκτρονικά στους ασθενείς για τους οποίους αυτά εγκρίνονται. Με αυτό τον τρόπο, πέρα από τη μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών, θα είναι εφικτό να μετρηθεί και η ανάγκη που υπάρχει για αυτά, έτσι ώστε το κράτος να μπορέσει να συμπληρώσει τη φαρμακευτική του πολιτική.

Σύμφωνα με καλά επιβεβαιωμένες πληροφορίες, για να γίνει αντιληπτό το αριθμητικό μέγεθος των πράσινων συνταγών, αλλά και ποια είναι εν μέρει η αξία των σκευασμάτων που αυτές αφορούν, αρκούν τα παρακάτω:

  • Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας εισάγει ετησίως τα σκευάσματα που αντιστοιχούν σε 260 πράσινες συνταγές.
  • Αυτές οι συνταγές αφορούν το 30% των πωλήσεων που πραγματοποιεί το ΙΦΕΤ.
  • Το 99% αυτών των σκευασμάτων αφορούν τον ΕΟΠΥΥ (όχι νοσοκομεία).  

Παράγοντες μας επισήμαναν, ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί, αν το σύνολο των φαρμάκων του Δελτίου Τιμών που είναι υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα βρίσκονταν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ανεξάρτητα από το καθεστώς αποζημίωσής τους. Δηλαδή στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης πρέπει να βρίσκεται το σύνολο των υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων - όσα δηλαδή βρίσκονται στον θετικό κατάλογο και στο Δελτίο Τιμών. Γεγονός που ευνοείται όπως λέγεται και από την τάχιστη ψηφιοποίηση του ΙΦΕΤ, η οποία ολοκληρώνεται εντός του έτους. 

Υπενθυμίζεται ότι στο Δελτίο Τιμών βρίσκονται:

  • Τα φάρμακα αρνητικής λίστας, που είναι φάρμακα υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα μη αποζημιούμενα.
  • Τα φάρμακα που είναι εν δυνάμει αποζημιούμενα και η Επιτροπή Αποζημίωσης δεν έχει ακόμη εκδώσει απόφαση ή ο ΚΑΚ δεν έχει υποβάλει ακόμα αίτημα για αποζημίωση.
  • Τα φάρμακα που αποζημιώνονται και βρίσκονται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.