Η ικανότητα ταχείας διάγνωσης μολυσματικών ασθενειών, βρέθηκε στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα γνωστά σε όλους μας πλέον rapid tests ανέδειξαν τις δυνατότητες άμεσου προσδιορισμού φορέων του νέου κορωνοϊού.

Τα συγκεκριμένα τεστ είναι πολλαπλώς χρήσιμα στην Ιατρική. Παρέχουν τη δυνατότητα χορήγησης κατάλληλης και έγκαιρης θεραπείας μολυσματικών ασθενών, επιδημιολογική επιτήρηση, ανίχνευση εστιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, οι υπεύθυνοι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) παρουσιάζουν τα στοιχεία μίας έκθεσης που συνέταξαν, ως μέρος μιας ευρύτερης μελέτης, μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Απριλίου 2020.

Σκοπός του εγχειρήματος ήταν να αξιολογηθεί η διαθεσιμότητα, η χρήση και ο ρόλος των συσκευών αυτών στα ευρωπαϊκά κράτη (ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).

Ένας ικανός αριθμός εμπειρογνωμόνων (δύο ανά χώρα) απευθύνθηκαν συνολικά σε 186 φορείς στα κράτη - μέλη. Ελήφθησαν συνολικά 54 απαντήσεις από 26 χώρες.

Από τις απαντήσεις προκύπτει πως το συχνότερο θέμα υγείας στο οποίο χρησιμοποιούνται τα τεστ είναι η γρίπη και ακολουθούν το AIDS, η νόσος των λεγεωνάριων και η ελονοσία.

Οι υπεύθυνοι από πέντε χώρες απάντησαν πως οι παραπάνω εξετάσεις χρησιμοποιούνται στην κλινική ρουτίνα για τις ακόλουθες ασθένειες ή προβλήματα υγείας: σύφιλη, λοιμώξεις από χλαμύδια, ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C, νοσοκομειακές λοιμώξεις, αντιμικροβιακή αντοχή, φυματίωση, διηθητική πνευμονιοκοκκική νόσος, δάγγειος πυρετός, διηθητική μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, γονόρροια και κρυπτοσποριδίωση.

Αντικατάσταση

Έχουν, δε, αντικαταστήσει άλλες εξετάσεις σε παθήσεις, όπως λοιμώξεις από χλαμύδια, HIV/AIDS και νόσος των λεγεωνάριων.

Η χώρα στην οποία τα παραπάνω τετσ έχουν τον πιο σημαντικό κλινικό αντίκτυπο, όσον αφορά την αντικατάσταση παλαιότερων εξετάσεων, είναι η Ισπανία, όπου έχει αντικαταστήσει τα υπάρχοντα τεστ σε 14 ασθένειες.

Όπως αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης, η συνεχιζόμενη πανδημία έχει αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο των εξετάσεων αυτών στην επιτήρηση, την πρόληψη και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών. Παράλληλα με τις κεντρικές εργαστηριακές δοκιμές, η ανάπτυξη γρήγορων και αξιόπιστων διαγνωστικών δοκιμών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σημείο της περίθαλψης, αναγνωρίζεται ως αναγκαιότητα για την επαρκή κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Υγείας.

Δημ.Κ.