Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Υγείας για τις ρυθμίσεις στο Φάρμακο.

Στην τροπολογία, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, περιλαμβάνονται - μεταξύ άλλων - διατάξεις για ορισμό της υποχρεωτικής επιστροφής (clawback) από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις για τα νοσοκομειακά φάρμακα.

Περιλαμβάνεται, επίσης, διάταξη, με την οποία διαχωρίζονται σε δύο οι κατηγορίες clawback: για φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) και για φάρμακα κοινότητας.

Στο άρθρο 6, αναφέρεται πως από την 1η Ιανουαρίου 2022 ορίζεται για τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας που διαθέτουν φαρμακευτικά σκευάσματα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ μέγιστο ποσό επιστροφής, ανάλογα με την αξία των φαρμάκων, δηλαδή τη νοσοκομειακή τους τιμή μείον την υποχρεωτική έκπτωση (rebate) 5%, πλέον ΦΠΑ, ως εξής: 

  • Για φαρμακευτικά σκευάσματα αξίας προμήθειας από 0,01 έως 5 ευρώ, ποσοστό αυτόματης επιστροψής (clawback) 0%.
  • Για φαρμακευτικά σκευάσματα αξίας προμήθειας από 5,01 ευρώ έως 15 ευρώ, ποσοστό αυτόματης επιστροφής έως 20%.
  • Για φαρμακευτικά σκευάσματα αξίας προμήθειας από 15,01 ευρώ έως 30 ευρώ, ποσοστό αυτόματης επιστροφής έως 40%.

Με το άρθρο 7, ορίζονται δύο κατηγορίες εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για τον καταλογισμό υποχρεωτικής επιστροφής (claback).

Για την περίοδο 2020 - 2022, τα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ διαμορφώνονται ως εξής:

  • Φαρμακευτική δαπάνη ύψους 2.088 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 87 εκατομμύρια ευρώ για νοσοκομειακή ψαρμακευτική δαπάνη των ψαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (ψάρμακα υψηλού κόστους και 2.001 εκατομμύρια ευρώ για λοιπή ψαρμακευτική δαπάνη.
  • Δαπάνη υπηρεσιών Υγείας ύψους 1.553 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Το όριο νοσοκομειακής ψαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του νοσοκομείου "Παπαγεωργίου" ορίζεται στα 528 εκατομμύρια ευρώ.

Οι παρεμβάσεις του υπουργού Υγείας έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις της Φαρμακοβιομηχανίας. Σε επιστολή του ΣΦΕΕ προς τον κ. Πλεύρη, που δημοσιοποιήθηκε χθες από το iatronet.gr, επισημαίνονται πέντε σημεία, τα οποία προκαλούν τριβές με την αγορά.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες