Σειρά αιτιάσεων για τις προωθούμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις στο Φάρμακο, προβάλλει η Φαρμακοβιομηχανία. Σε επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, το προεδρείο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) εκφράζει πέντε προβληματισμούς, κυρίως για τις υποχρεωτικές επιστροφές (clawback) και εκπτώσεις (rebates).

Το iatronet.gr παρουσιάζει το περιεχόμενο της επιστολής, η οποία φέρει ημερομηνία 5 Μαΐου και ακολουθεί τη συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές στις 28 Απριλίου. Οι εκπρόσωποι της Φαρμακοβιομηχανίας προβληματίζονται για τα εξής: 

  • Ανακοινώθηκαν μέτρα, που σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπούν στον περιορισμό των υποχρεωτικών επιστροφών των εταιρειών προς το κράτος, αλλά εστιάζουν στη μετατροπή μέρους του clawback σε rebate, χωρίς ταυτόχρονα καμία διασφάλιση ή δέσμευση από πλευράς του υπουργείου ότι ο "χώρος" που θα δημιουργηθεί (στο clawback) δεν θα καταληφθεί από νέο clawback, λόγω συνεχιζόμενης αύξησης της δαπάνης. Ο ΣΦΕΕ εκτιμά πως το μείζον για το υπουργείο Υγείας είναι να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης κατά 50 εκατομμύρια ευρώ του clawback σε σχέση με το 2020, αδιαφορώντας για την εξέλιξη του πραγματικού ύψους των υποχρεωτικών επιστροφών από πλευράς των εταιρειών, καθώς και για την εξέλιξη της κατανάλωσης.
  • Η επερχόμενη αλλαγή του πολυωνύμου υπολογισμού των rebates, το επιπρόσθετο rebate του 3%, καθώς και ο διαχωρισμός του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανακοινώθηκαν στον κλάδο χωρίς να υποστηρίζονται από επαρκή αριθμητικά στοιχεία και δεδομένα και παρά τους ισχυρισμούς ότι θα δοθούν στοιχεία πριν την νομοθέτησή τους, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Το προεδρείο του ΣΦΕΕ επισημαίνει πως αυτές οι σοβαρές αλλαγές θα πρέπει προγενέστερα να συζητούνται στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης, με την απαραίτητη παράθεση στοιχείων, καθώς άπτονται σαφώς των αρμοδιοτήτων της. Παρόλα αυτά, η επανενεργοποίηση της Επιτροπής παραμένει στις προθέσεις, παρά τις επανειλημμένες αναφορές από την πλευρά του υπουργείου.
  • Οι επερχόμενες αλλαγές δεν επικοινωνήθηκαν με επαρκή σαφήνεια, με αποτέλεσμα να μην γίνει κατανοητό από το σύνολο των παρευρισκομένων ποιες ακριβώς κατηγορίες προϊόντων αφορούν και πως ακριβώς θα εφαρμοστούν. Ταυτόχρονα, δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα στον ΣΦΕΕ τα κείμενα που θα περιληφθούν στον νόμο για την πληρέστερη κατανόηση των ρυθμίσεων. Αποτέλεσμα αυτού, πέραν της αδυναμίας του Συνδέσμου να τοποθετηθεί τεκμηριωμένα, είναι η πλημμελής ενημέρωση των μελών του, η οποία μειώνει και το κύρος του. 
  • Στη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, ανακοινώθηκαν εξοικονομήσεις στη δαπάνη του 2022, της τάξης των 150 έως 180 εκατομμυρίων ευρώ από τις βιταμίνες και τους ανασφαλίστους. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξοικονομήσεις αυτές, σε συνδυασμό  την ευνοϊκή εξέλιξη της δαπάνης στο πρώτο τρίμηνο του 2022, και με δεδομένο πως η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του clawback δεν προκαλεί δημοσιοοικονομικό κενό για την Πολιτεία, οι υπεύθυνοι του ΣΦΕΕ δεν καταλαβαίνουν το σκεπτικό που επιβάλλει τη λήψη των επιπλέον μέτρων των rebate 3% και 5% για τη συγκράτηση της δαπάνης.
  • Ο τρόπος με τον οποίο προχωρά η λήψη αποφάσεων (ασαφής ενημέρωση, μη διάθεση στοιχείων), δεν προάγει τον ουσιαστικό διάλογο.

Τεκμηριωμένη τοποθέτηση

Το προεδρείο του ΣΦΕΕ τονίζει πως είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί στον Σύνδεσμο το κείμενο των επικείμενων νομοθετημάτων, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος να κατατεθεί τεκμηριωμένη τοποθέτηση επ’ αυτών.

Πέραν των ανωτέρω, το προεδρείο του Συνδέσμου θεωρεί είναι προς τη θετική κατεύθυνση: η κατάργηση του επιμερισμού του clawback με τον κανόνα 80 - 20, η κατάργηση της εξίσωσης της ασφαλιστικής τιμής των γενοσήμων με τη λιανική τους και η δημιουργία περιορισμένων κλειστών προϋπολογισμών για θεραπείες χαμηλής θεραπευτικής αξίας.

Κλείνοντας την επιστολή, ο ΣΦΕΕ εκφράζει την ελπίδα η μελλοντική επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών να χαρακτηρίζεται από περισσότερη διαφάνεια και παραγωγικό διάλογο. Θεωρεί, δε, πως η ουσιαστική λειτουργία της επιτροπής παρακολούθησης φαρμακευτικής δαπάνης συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.