Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι ισχυρές αναταράξεις στην ενέργεια, η αλλαγή πλεύσης στην τακτική κρατών που παράγουν δραστικές ουσίες -βλέπε Ινδία- φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα και ήδη, όπως ακούγεται, αρκετές κυβερνήσεις ευρωπαϊκών κρατών ζητούν μέτρα αντιμετώπισης των ελλείψεων που καταγράφονται στα φάρμακα και οι οποίες είναι αυξητικές. 

Πληροφορίες λένε, ότι επίκειται και σχετική τηλεδιάσκεψη για το θέμα μεταξύ των κρατών μελών, καθώς η λύση σε ένα τέτοιο πρόβλημα πρέπει να δοθεί... χθες!