Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ανταλλαγή απόψεων, αναφορικά με την προσέγγιση ουσιοεξαρτημένων γονέων και των παιδιών τους, καθώς και η παρουσίαση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος Γονεϊκής Στήριξης Εξαρτημένων του ΟΚΑΝΑ. Απώτερος  στόχος είναι, η  συνάντηση αυτή, να αποτελέσει τη γέφυρα ενός γόνιμου διαλόγου με φορείς του Δήμου Αχαρνών, με σκοπό την εδραίωση μιας περαιτέρω σχέσης και συνεργασίας μαζί τους.  Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται σε πολλαπλό επίπεδο, η στήριξη και η ενδυνάμωση  της προσπάθειας των εξαρτημένων γονέων ή και των «σημαντικών άλλων» που εμπλέκονται στην ανατροφή των παιδιών, να αντεπεξέλθουν τόσο στις προκλήσεις όσο και στις δυσκολίες που εμπεριέχει ο γονεϊκός ρόλος.

Τη συνάντηση χαιρέτησε η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης κα Μπούκη Μαρία, ενώ το συντονισμό ανέλαβε η Επιστημονικά Υπεύθυνή του κα Ι. Ιωάννου, ψυχολόγος. Στη συνάντηση, από πλευράς ΟΚΑΝΑ, παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. Θεοχάρης, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημητριάδης, η Προϊσταμένη Πρόληψης κα Γεωργουλοπούλου, η Προϊσταμένη Εφαρμογών Πρόληψης κα Γεωργαλά και η Προϊσταμένη του Προγράμματος Γονεϊκής Στήριξης Εξαρτημένων Αθήνας κα Δρακάκη και στελέχη του Προγράμματος. Σε αυτή τη συνάντηση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης συμμετείχαν στελέχη από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών, από το Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά, από την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) καθώς και από το Κέντρο Ημέρας Γαλήνη. 

Τα στελέχη του Προγράμματος Γονεϊκής Στήριξης Εξαρτημένων του ΟΚΑΝΑ παρουσίασαν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πραγματοποίησαν εισηγήσεις με τα ακόλουθα θέματα «Χαρακτηριστικά γνωρίσματα παιδιών ουσιοεξαρτημένων γονέων», «Η επίδραση της ουσιοεξάρτησης των γονέων στην οικογενειακή λειτουργικότητα» και «Ουσιοεξάρτηση και κύηση».