Αντρες που λάμβαναν κάποιο από τα 2 πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φάρμακα για προχωρημένο καρκίνο προστάτη που επίσης είχαν υποβληθεί σε ορμονοθεραπεία είχαν υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρά μεταβολικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα σε σχέση με ασθενείς που υποβλήθηκαν μόνο σε ορμονοθεραπεία, ανακάλυψαν ερευνητές του Michigan Medicine.

Ασθενείς που έλαβαν abiraterone είχαν 1.77 φορές υψηλότερο κίνδυνο να πάνε στα επείγοντα ή το νόσοκομείο λόγω διαβήτη υπέρτασης ή καρδιοπάθειας σε σύγκριση με αυτούς που έκαναν μόνο ορμονοθερπαεία. Οσοι έλαβαν enzalutamide είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο κατά 1.22 φορές.

Σε σύγκριση με ασθενείς που δεν έλαβαν abiraterone, όσοι την έλαβαν ήταν επίσης πιο πιθανό να επισκεφτούν τον γιατρό τους λόγω των παραπάνω παθήσεων, κάτι που δεν συνέβη με όσους λάμβαναν enzalutamide.

Τα Abiraterone και enzalutamide φάνηκε να είναι σχετικά ασφαλή σε κλινικές δοκιμές αλλά λόγω των ανησυχιών ότι ο πληθυσμός των ασθενών της έρευνας ήταν διαφορετικός από αυτόν της πραγματικής ζωής οι ερευνητές οδηγήθηκαν να ξαναδούν την επίπτωση των φαρμάκων.

Η Lillian Y. Lai, δήλωσε ότι ασθενείς που εγγράφονται στις κλινικές δοκιμές τείνουν να έχουν επιλεγεί προσεκτικά και συχνά δεν αντιπροσωπεύουν τους ασθενείς στην καθημερινή πρακτική. Μελετώντας τις ανεπιθύμητες ενέργειες στην πραγματική ζωή μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τους κινδύνους των θεραπειών κατά του καρκίνου.

H έρευνα δημοσιεύτηκε στο JNCI: Journal of the National Cancer Institute.