Ξεκίνησε τη Δευτέρα 30 Μαΐου στην Αθήνα, το πενθήμερο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Prolepsis για παιδίατρους και άλλους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη φροντίδα και την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και τις οικογένειές τους. Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Dr. PED-Chef και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ιατρικής μαγειρικής και στη συμβουλευτική αναφορικά με την υγιεινή διατροφή.

30 επαγγελματίες υγείας από Ελλάδα, Νορβηγία, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, και Τουρκία θα εκπαιδευτούν έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου σε βασικές αρχές υγιεινής διατροφής και διατροφικές συστάσεις. Επίσης, θα ενημερωθούν για εργαλεία προώθησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών σε παιδιά και εφήβους, τεχνικές κινητοποίησης και αλλαγής συμπεριφοράς κ.ά. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν, μέσα από τη μαγειρική σε τρόπους με τους οποίους η υγιεινή διατροφή μπορεί να υιοθετηθεί και να εφαρμοστεί στην καθημερινότητα της οικογένειας, ώστε να παρέχουν αντίστοιχη πληροφόρηση στους γονείς. Συγκεκριμένα θα εκπαιδευτούν σε υγιεινές μαγειρικές τεχνικές, συνταγές και πρακτικές λύσεις που μπορούν να εντάξουν στη συμβουλευτική των οικογενειών.

Σύμφωνα με έκθεση που κοινοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στις αρχές του μήνα, ένα στα τρία παιδιά σχολικής ηλικίας στην Ευρώπη είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Παράλληλα, περίπου 4,4 εκατομμύρια παιδιά φαίνεται να έχουν υπερβάλλον σωματικό βάρος πριν ακόμη συμπληρώσουν το 5ο έτος ζωής τους. Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη και σχεδόν διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι παιδίατροι και άλλοι επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στην παιδιατρική φροντίδα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας. Στόχος του Dr. PED-Chef είναι να εφαρμόσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής και επικοινωνίας, σε συνδυασμό με μαγειρικά εργαστήρια.