Ηλικιωμένοι που περπατούν πιο αργά από πριν, σύμφωνα με νέα έρευνα ενδεχομένως θα θέλουν να ελέγξουν τις νοητικές τους ικανότητες.

Η έρευνα έγινε σε 17.000 ανθρώπους άνω των 65 και ανακάλυψε ότι όσοι περπατούσαν κατά 5% πιο αργά κάθε χρόνο και είχαν έκπτωση μνήμης ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν άνοια.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο JAMA Network Open.

Η Taya Collyer, του Monash University in Victoria, στην Αυστραλία, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία του ρυθμού βαδίσματος στην αξιολόγηση του κινδύνου άνοιας.

Tα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με αυτά έρευνας του 2020 σε 9.000 Αμερικανούς που ανακάλυψε σχέση μεταξύ πιο αργού βαδίσματος και έκπτωσης μνήμης και μελλοντικού κινδύνου άνοιας.

Ερευνα υποδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ ταχύτητας βάδισης και μειωμένης πνευματικής λειτουργικότητας ενδεχομένως οφείλεται στη συρρίκνωση της δεξιάς πλευράς του ιππόκαμπου.

Το να έχει κάποιος ελαφρά νοητική εξασθένηση δεν σημαίνει ότι θα εμφανίσει στη συνέχεια άνοια.

Πηγές:
JAMA Network Open.