Μια σε συνολικό αριθμό σπάνια, αλλά συχνή σε εμφάνιση νόσος σε εφήβους και νέους ενήλικες είναι το οστεοσάρκωμα, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις οδηγεί στην ανάγκη ακρωτηριασμού του πάσχοντος μέλους.

Ως εκ τούτου είναι άδικο να χορηγούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία προθέσεις παλαιού τύπου (που χρησιμοποιούνταν πριν δεκαετίες) και όχι σύγχρονα τεχνητά μέλη που είναι τα πλέον ενδεδειγμένα για την καλή λειτουργικότητα του σκέλους του πάσχοντος ατόμου, βοηθώντας ουσιαστικά την ευεξία και κοινωνικότητά του.

Στο πλαίσιο αυτό, μαθαίνουμε ότι φορείς έχουν κάνει έκκληση προς την πολιτεία και τα ασφαλιστικά ταμεία να καλύψουν αυτή την ανάγκη καθώς δεν δημιουργεί ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση. Αναμένουμε...