Αυξημένη συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις, θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου για όσους δεν έχουν εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό.

Η επιβάρυνση θα ξεκινήσει από 10% και θα ανέλθει σε 20% από την 1η Ιανουαρίου 2023, όπως προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Στην απόφαση, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρονται τα εξής:

  • Από την 1η Οκτωβρίου 2022, πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό ιατρό, κατά 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής.
  • Από την ίδια ημερομηνία, πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα παραπάνω ποσοστά αυξάνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον της αυξημένης συμμετοχής, ανερχόμενα στο 20%.

Αντικίνητρα για όσους δεν εγγραφούν στον προσωπικό γιατρό θα υπάρξουν και στο σύστημα παραπομπής σε γιατρούς ειδικοτήτων, καθώς και στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα (νοσοκομεία) από την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες