Ερευνητές του University of Cambridge και του Imperial College, ανέπτυξαν μαθηματικό μοντέλο που βοηθά στην πρόβλεψη του κινδύνου μετάδοσης της νόσου σε τρένο και ανακάλυψαν ότι αν δεν υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα εξαερισμού ο κίνδυνος είναι ίδιος σε όλο το μήκος του συρμού.

Tο μοντέλο που επαληθεύτηκε με ελεγχόμενο πείραμα σε πραγματικό τρένο, δείχνει επίσης ότι οι μάσκες είναι πιο αποτελεσματικές από την τήρηση αποστάσεων στη μείωση της μετάδοσης- ιδιαίτερα αν τα τρένα δεν έχουν εξαερισμό.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο  Indoor Air, και έδειξαν τι πρόκληση αποτελεί για τους ανθρώπους ο υπολογισμός του απόλυτου κινδύνου και πόσο σημαντικό είναι για τους λειτουργούς τρένων να βελτιώνουν τα συστήματα εξαερισμού για να είναι πιο ασφαλείς οι επιβάτες.

Καθώς η COVID-19 είναι αερομεταδιδόμενη, ο εξαερισμός είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά τη μείωση της μετάδοσης.

Ο Rick de Kreij, δήλωσε ότι για να βελτιωθούν τα συστήματα εξαερισμού είναι σημαντικό να κατανοηθεί πώς εξαπλώνονται αερομεταδιδόμενες νόσοι σε ορισμένα σενάρια, αλλά τα περισσότερα μοντέλα είναι πολύ βασικά και δεν μπορούν να κάνουν καλές προβλέψεις. Τα περισσότερα απλά μοντέλα θεωρούν ότι ο αέρας είναι πλήρως μεικτός- αλλά αυτό δεν είναι έτσι στην πραγματική ζωή.

Οι ερευνητές ανέπτυξαν 1D μαθηματικό μοντέλο που δείχνει πως μια αερομεταδιδόμενη νόσος όπως η  COVID-19, μπορεί να μεταδοθεί κατά μήκος του τρένου.

Το μοντέλο βασίζεται σε τρένο με κλειστές πόρτες στις άκρες αν και μπορεί να προσαρμοστεί για να ταιριάζει σε διάφορα είδη τρένων ή ΜΜΜ όπως αεροπλάνα ή λεωφορεία.

Tο μοντέλο επαληθεύτηκε με μετρήσεις διοξειδίου του άνθρακα –πειράματα που έγιναν σε τρένο όπου μετρήθηκαν σε αρκετά σημεία τα επίπεδα των επιβατών.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η κίνηση του αέρα είναι πιο αργή στο μεσαίο μέρος του συρμού. Αν κάποιος επιβάτης με λοίμωξη βρίσκεται στη μέση, τότε είναι πιο πιθανό να μολύνει άλλους σε σχέση με το αν στεκόταν στο τέλος του συρμού.

Ωστόσο σε πραγματικό σενάριο, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού βρίσκεται κάποιος με λοίμωξη, επομένως ο κίνδυνος είναι σταθερός άσχετα από το πού βρίσκεται κάποιος εντός του συρμού.

Τι μπορούν να κάνουν οι επιβάτες για να προστατευτούν

Να κρατούν αποστάσεις όσο πιο πολύ γίνεται-αυτή δεν είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος αλλά δουλεύει όταν τα επίπεδα χωρητικότητας είναι κάτω του 50%.

Επίσης, να φορούν μάσκα υψηλής ποιότητας.