Η μεγαλύτερη έρευνα σε συμπτώματα long COVID σε παιδιά 0-14 ετών, επιβεβαιώνει ότι παιδιά με διάγνωση της νόσου μπορεί να έχουν long COVID που διαρκεί 2 τουλάχιστον μήνες.

Η έρευνα του Copenhagen University Hospital, δημοσιεύτηκε στο The Lancet Child & Adolescent Health, και έδειξε ότι αν και παιδιά με θετική διάγνωση είναι πιο πιθανό να έχουν συμπτώματα διαρκείας σε σχέση με παιδιά χωρίς προηγούμενη διάγνωση  COVID-19, η πανδημία επηρέασε κάθε πλευρά της ζωής όλων των νέων.

Περιελήφθηκαν στοιχεία για 11.000 παιδιά με θετικό τεστ COVID-19, που συγκρίθηκαν με  33.000 παιδιά που δεν ήταν ποτέ θετικά.

Συλλέχτηκαν απαντήσεις για 23 πιο συχνά συμπτώματα long COVID σε παιδιά.

Τα πιο συχνά αναφερόμενα συμπτώματα σε παιδιά 0-3 ετών ήταν  συναισθηματική αστάθεια, εξανθήματα και πόνος στο στομάχι.

Στην ηλικία  4-11, ήταν η συναισθηματική αστάθεια, προβλήματα μνήμης ή συγκέντρωσης και εξανθήματα και στην ηλικία 12-14 η κούραση, η συναισθηματική αστάθεια και προβλήματα μνήμης.

Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι παιδιά με COVID-19 σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ήταν πιο πιθανό να έχουν τουλάχιστον ένα σύμπτωμα για 2 μήνες ή περισσότερο έναντι της ομάδας ελέγχου.

Στην ομάδα 0-3 ετών, το 40% των παιδιών που διαγνώστηκαν με COVID-19 εμφάνισαν συμπτώματα για περισσότερο από 2 μήνες  σε σύγκριση με το 27% της ομάδας ελέγχου.

Στην ομάδα 4-11 ετών,  το ποσοστό ήταν 38% των περιστατικών σε σύγκριση με 34% της ομάδας ελέγχου και στην ομάδα 12-14  ετών  το 46% των περιστατικών έναντι 41% της ομάδας ελέγχου είχαν συμπτώματα μεγάλης διάρκειας.