Για τη δυνατότητα προσβολής των σημειωμάτων του Clawback α’ και β΄ εξαμήνου του 2021 που κοινοποιήθηκαν την Πέμπτη 23.6.2022, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μάλιστα με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας, ενημέρωσε τα μέλη του ο ΠΑΣΙΔΙΚ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων).

Οπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση:
"Μέχρι σήμερα και με βάση τη νομολογία του ΣτΕ, το Clawback ως μέτρο θεωρούνταν ότι έχει ενταχθεί στν σύμβαση των παρόχων υπηρεσιών υγείας και μπορούσε να προσβληθεί μόνο ως υπέρμετρο.
Όμως πρόσφατα εμφανίστηκαν οι πρώτες ρωγμές στη μέχρι τώρα στάση του ΣτΕ καθώς τον Μάρτιο του 2022, 7μελής σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε μόνο κατά πλειοψηφία ότι είναι συνταγματική η παράταση του Clawback για τα έτη 2019-2022, αλλά λόγω σπουδαιότητας το όλο θέμα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Σ.Τ.Ε. Η ισχυρή μειοψηφία, περιλαμβανομένου του προέδρου του τμήματος, προέβαλε για πρώτη φορά ότι οποιαδήποτε διάταξη που επιβάλλει περιορισμούς και προϋποθέσεις εισόδου στην εκάστοτε αγορά τόσο με τη μορφή κανονιστικής επιβολής ανώτατης τιμής πωλήσεως χαμηλότερης από το κόστος παραγωγής μιας ορθολογικά οργανωμένης επιχείρησης προσαυξημένο με ένα εύλογο κέρδος, όσο και με τη μορφή υποχρεωτικής αποδοχής όρων συναλλαγής που είτε καθιστούν αδύνατη την κατάστρωση επιχειρηματικού σχεδίου είτε είναι εν γένει μη εύλογοι, καθιστούν αδύνατη την άσκηση της επιχειρηματικής ελευθερίας και δεν θα ήταν συνταγματικώς ανεκτοί. Το δικαστήριο επιπλέον τόνισε ότι το Clawback ήταν ένα έκτακτο μέτρο που είχε σκοπό να αντιμετωπίσει την κρατική χρεοκοπία. Πλέον όμως ούτε το μέτρο είναι έκτακτο, ούτε το κράτος μας αντιμετωπίζει το φάσμα της χρεοκοπίας.
Οι σκέψεις αυτές αφορούν την επιβολήClaw back στη φαρμακευτική δαπάνη, πλην όμως καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει του ύψους και του τρόπου επιβολής του στους παρόχους υπηρεσιών υγείας."

Με βάση τα άνωθεν, θεωρείται ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά οι πιθανότητες ευδοκίμησης νέων προσφυγών κατά των σημειωμάτων και συνεπώς η δικαστική κατάργηση ή αναπροσαρμογή τους. 
Ο Σύνδεσμός, ενημέρωσε τα μέλη του ότι εξασφάλισε προνομιακή τιμή από την δικηγορική εταιρεία που την εκπροσωπεί και όποιος το επιθυμεί έχει περιθώριο να προσφύγει κατά των σημειωμάτων, εντός προθεσμίας 60 ημερών.