Πώς κρίνετε το επίπεδο ανάπτυξης της ψηφιακής υγείας στη χώρα μας;

Τα τελευταία χρόνια και ειδικά εν μέσω πανδημίας, βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στην υιοθέτηση εφαρμογών ψηφιακής υγείας όχι μόνο από τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς, αλλά ακόμα και από το ίδιο το κράτος. Ωστόσο, η αυξανόμενη χρήση των εφαρμογών αυτών δεν αρκεί από μόνη της για να οδηγήσει στον πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό που έχει ανάγκη ο κλάδος. Αυτό που είναι προαπαιτούμενο και που προσδοκούμε να δούμε, είναι η συστηματική δημιουργία και παροχή κινήτρων από τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι τεχνολογίες αυτές να ενσωματωθούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα στο σύστημα υγείας, όπως ένα καλύτερο πλαίσιο διαλειτουργικότητας, ευνοϊκότεροι κανονισμοί για την επεξεργασία και μεταφορά των δεδομένων υγείας, όπως και γενναίες μεταρρυθμίσεις στις πολιτικές αποζημιώσεων.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τις startups που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή υγεία στην Ελλάδα;

O πραγματικός ψηφιακός μετασχηματισμός που έχουμε δει σε άλλους κλάδους, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και ο τουρισμός, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει στην υγεία, που σημαίνει ότι υπάρχει πληθώρα ευκαιριών για τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών. Ωστόσο, σε σχέση με startups άλλων κλάδων, μια startup υγείας συνήθως χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση, περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία εσόδων, υπόκειται σε αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ τέλος οι λύσεις της πρέπει να συνοδεύονται από επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα. Και ενώ τελευταία έχουμε δει μεγάλη πρόοδο στις επενδύσεις από εγχώρια Venture Capitals αλλά και angel επενδυτές, στον χώρο της ψηφιακής υγείας δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να παρέχουμε αυτού του είδους τα κεφάλαια αλλά και την τεχνογνωσία που απαιτείται.

Ποια είναι η δραστηριότητα της εταιρείας σας;

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει μια καινοτόμα πλατφόρμα για τη διαχείριση ασθενών με χρόνια, σπάνια ή εκφυλιστικά νοσήματα, η οποία εμπλουτίζει τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης φακέλων ασθενών, επιτρέποντας στους επαγγελματίες υγείας να εντοπίζουν εγκαίρως τους ασθενείς υψηλού ρίσκου, να αποτυπώνουν με ακρίβεια την κλινική εικόνα και την εξέλιξη της πάθησης, αλλά και να παρακολουθούν εύκολα και από απόσταση την προσήλωση των ασθενών στις θεραπείες.

Πώς εμπνευστήκατε την εφαρμογή Collaborate και ποιο είναι το όραμά σας;

Εμπνευστήκαμε το Collaborate όταν, μέσα από εμπειρίες δικών μας ανθρώπων, διαπιστώσαμε ότι, παρά την αυξημένη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, πρακτικά η σχέση ιατρού-ασθενή έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη τα τελευταία 50 χρόνια, με τους γιατρούς να συνεχίζουν να κάνουν σημαντικότατα ιατρικά λάθη και τους ασθενείς να εξακολουθούν να νιώθουν «χαμένοι» μέσα στο σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, το όραμά μας είναι ένα μέλλον στο οποίο τα ιατρικά λάθη έχουν εξαλειφθεί πλήρως, ενώ ο ασθενής παραμένει σε συνεχή και ουσιαστική επαφή με την ιατρική του ομάδα, έχει ενεργό ρόλο στην πρόληψη και τις θεραπείες και γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και πότε όσον αφορά τη διαχείριση της υγείας του σε καθημερινή βάση.

Σε ποιους απευθύνεται η εφαρμογή και ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση της;

Η πλατφόρμα Collaborate απευθύνεται τόσο στους ιδιώτες επαγγελματίες υγείας που διατηρούν το δικό τους ιατρείο, ως μια εύχρηστη και ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση του ιατρείου και την επικοινωνία με τους ασθενείς τους, όσο και στους νοσοκομειακούς ιατρούς κλινικών, ως μια εξειδικευμένη κλινική εφαρμογή που συμπληρώνει και εμπλουτίζει τον κεντρικό φάκελο του νοσοκομείου και επιτρέπει την ακριβή αποτύπωση και παρακολούθηση της κλινικής εικόνας και εξέλιξης μακροχρόνιων παθήσεων, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση ή η ψωρίαση.

Πώς κρίνετε το πρόγραμμα level up της Bayer;

Λόγω της πολυπλοκότητας του κλάδου αλλά και των δυσκολιών που καλείται να αντιμετωπίσει μια startup ψηφιακής υγείας, όπως η ελλιπής χρηματοδότηση αλλά και το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, προγράμματα σαν το level up της Bayer είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αφενός δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε ένα προϊόν να μπορέσει να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες, αφετέρου βοηθούν την ομάδα να κατανοήσει καλύτερα τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κλάδου, έτσι ώστε να καταφέρει να προσεγγίσει γρηγορότερα αυτό που λέμε product-market fit και το οποίο είναι κάτι σαν το Άγιο Δισκοπότηρο για μια startup, καθώς σηματοδοτεί την αποδοχή μιας νέας υπηρεσίας από ένα σημαντικό μέρος της αγοράς.

 

Το όραμα γίνεται πράξη

Ο κ. Andreas Pollner, CEO της Bayer Ελλάς.

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί για την Bayer πολύ σημαντικό μέσο για να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας «Υγεία και Τροφή για Όλους». Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την υγεία, μέσα από πρωτοβουλίες ανοιχτής καινοτομίας. Έτσι, έχουμε θέσει σε εφαρμογή τον επιταχυντή Level-up, ένα πρόγραμμα υποστήριξης και συμβουλευτικής νεοφυών επιχειρήσεων, διαφορετικής ωριμότητας, με κύριο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να αναπτυχθούν είτε οργανικά είτε μέσω της εξασφάλισης χρηματοδότησης. Ο σχεδιασμός του προγράμματος Level-up στοχεύει στο να καλύψει όλο το εύρος των αναγκών μιας νεοσύστατης επιχείρησης προσφέροντας στους συμμετέχοντες δωρεάν σειρά από χρήσιμες υπηρεσίες. Αρχικά, μέσω του προγράμματος, παρέχουμε πρόσβαση σε Mentoring από εξειδικευμένα, υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, με σημαντική εμπειρία στον χώρο της υγείας και της γεωργίας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα και για ειδική συμβουλευτική από τα στελέχη μας, ώστε η νεοφυής επιχείρηση να αποκτήσει επιπλέον εφόδια, στην περίπτωση που αποφασίσει να συμμετάσχει στα διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα που εκπονεί η Bayer (όπως είναι το G4A), ώστε να αποτελέσει υποψήφιο συνεργάτη της εταιρείας σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο.

Τέλος, οργανώνονται σεμινάρια και ανοιχτές συζητήσεις πάνω σε κομβικά ζητήματα που απασχολούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις όπως η ανεύρεση χρηματοδότησης και συνεργασιών, κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα και business plans, στρατηγικές marketing και branding, νομικό και λογιστικό πλαίσιο για startup εταιρείες, διαμόρφωση μιας επιτυχημένης ομάδας, επιστήμη και επιχειρηματικότητα κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο, σε ένα πλαίσιο αποδοτικής συνεργασίας, το Level-up έρχεται να προσφέρει σημαντικά εφόδια στις νεοφυείς επιχειρήσεις, δίνοντάς τους ώθηση να συνεχίσουν να εξελίσσονται.

Για το 2021, η Bayer είναι στην ευχάριστη θέση να έχει 8 επιχειρήσεις ενταγμένες στο πρόγραμμα, με τις 5 από αυτές να δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας και τις υπόλοιπες στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες να απευθυνθούν σε γιατρό για τον εμβολιασμό τους
Αμφιβολίες για το εάν η Τζωρτζίνα δηλητηριάστηκε από κεταμίνη
Χρυσοχοϊδης: Νέες διοικήσεις στα νοσοκομεία από την αρχή του 2024