Δύο βραβεύσεις κατέκτησε η εταιρεία Sanofi Ελλάδας για το Πρόγραμμα Υποστήριξης και Βοήθειας Ασθενών με Σπάνια Νοσήματα HERMES, στο θεσμό Patient Partnerships Awards 2022. Το Πρόγραμμα απέσπασε βραβείο SILVER στην κατηγορία Most Valuable Covid-19 Pandemic Patient Support Program και βραβείο BRONZE στην κατηγορία Patient Compliance & Support Initiative. Μέσω του προγράμματος HERMES, η εταιρεία διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών με 4 σπάνια νοσήματα - νόσο Pompe, νόσο Fabry, νόσο Gaucher και MPS I  - στις  δομές υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λήψη της θεραπείας τους.

Οι ασθενείς με τα εν λόγω σπάνια νοσήματα χρειάζεται να λαμβάνουν δια βίου εξειδικευμένη ενδοφλέβια θεραπευτική αγωγή, η οποία μπορεί να χορηγείται είτε στο νοσοκομείο, είτε στην οικία τους (κατόπιν εκτέλεσης της σχετικής συνταγής από το ειδικό φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ). Ωστόσο, πολλοί δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις δομές υγείας, είτε λόγω των μεγάλων αποστάσεων που πρέπει να διανύσουν, είτε λόγω οικονομικών, κινητικών ή άλλων δυσχερειών. Επιπρόσθετα, την τελευταία διετία, ο φόβος νόσησης από τον ιό SARS-CoV-2 έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις των ασθενών προς και από τις υγειονομικές δομές. Όλα τα παραπάνω, έχουν ως αποτέλεσμα να διακόπτεται η συνέχιση της θεραπείας και να επιβαρύνεται η υγεία τους.

Προσφέροντας λύση στα παραπάνω προβλήματα και έχοντας ως έμπνευση τον Ερμή, θεό των μεταφορών, το πρόγραμμα HERMES περιλαμβάνει τη δωρεάν μεταφορά του ασθενούς (με κατάλληλο όχημα ή ασθενοφόρο), από και προς το νοσοκομείο για τη χορήγηση θεραπείας του. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία στο σπίτι, το πρόγραμμα εξασφαλίζει την παραλαβή του φαρμάκου από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ και την έγκαιρη και ασφαλή παράδοσή του στην οικία του ασθενούς. Οι παραπάνω υπηρεσίες πραγματοποιούνται από μια ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι εκτελούν τη συνταγή από το φαρμακείο και φέρουν εις πέρας τη μεταφορά των ασθενών και των φαρμάκων.

Το πρόγραμμα HERMES αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική παρέμβαση, καθώς απαλλάσσει τους ασθενείς από τον κίνδυνο διακοπής της θεραπείας τους, απαντώντας σε δύο μεγάλες ανικανοποίητες ανάγκες: τη μείωση του κινδύνου νόσησης από τη νόσο COVID-19 λόγω της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και δεύτερον, τη μετάβαση σε απομακρυσμένες δομές υγείας (Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, νοσοκομεία) για τους ασθενείς με αναπνευστικά/κινητικά προβλήματα ή σοβαρή οικονομική δυσχέρεια.

Νίκος Χαλαράκης

Medical Head Sanofi Specialty Care Greece & Cyprus

«Η διάκριση του Προγράμματος Υποστήριξης και Βοήθειας Ασθενών με Σπάνια Νοσήματα HERMES στο θεσμό ανάδειξης των καλύτερων ασθενοκεντρικών πρακτικών, προσφέρει σε όλους εμάς στη Sanofi Ελλάδας, μεγάλη χαρά και ικανοποίηση. Εκλαμβάνουμε αυτά τα δύο βραβεία ως αναγνώριση της αξίας του ευρύτερου έργου μας στον τομέα των σπάνιων νόσων, καθώς το πρόγραμμα HERMES επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Sanofi, να ανακαλύπτει και να προσφέρει λύσεις υγείας που δεν αφορούν μόνο την ανάπτυξη φαρμάκων, αλλά περιλαμβάνουν και μια σειρά από υπηρεσίες που συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης των ασθενών και των οικείων τους.».

Τα βραβεία Patient Partnerships Awards, που διοργανώνονται κάθε χρόνο από τη Boussias και το Health Daily, αποτελούν έναν καθιερωμένο θεσμό ανάδειξης των καινοτόμων επιτευγμάτων της διεπιστημονικής και διατομεακής συνεργασίας που θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες των ασθενών και των ευάλωτων πληθυσμών και σε συνεργασία μαζί τους, προωθεί τον σχεδιασμό πολιτικών ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας.