Άνθρωποι χωρίς παράγοντες κινδύνου για άνοια, όπως κάπνισμα, διαβήτη ή απώλεια ακοής, έχουν παρόμοια εγκεφαλική υγεία σε σύγκριση με ανθρώπους που είναι 10-20 χρόνια νεότεροι από αυτούς, αναφέρει νέα έρευνα. Η έρευνα ανακάλυψε ότι ένας παράγοντας κινδύνου για τη νόσο θα μπορούσε να μειώσει τις νοητικές ικανότητες κατά το ισοδύναμο 3 χρόνων γήρανσης.

Η Dr. Annalise LaPlume, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι παράγοντες κινδύνου του τρόπου ζωής ενδεχομένως είναι πιο σημαντικοί από την ηλικία στο να καθορίσουν το επίπεδο νοητικής λειτουργίας κάποιου. Θεωρεί ότι αυτά είναι καλά νέα, καθώς υπάρχουν διάφορα να κάνει κάποιος για να τροποποιήσει αυτούς τους παράγοντες -όπως ρύθμιση διαβήτη, αντιμετώπιση απώλειας ακοής και διακοπή καπνίσματος.

Ενώ οι περισσότερες έρευνες του είδους εστιάζουν σε ενήλικες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, η παρούσα έρευνα περιέλαβε στοιχεία και από την ηλικία των 18 ετών και βρήκε ότι παράγοντες κινδύνου είχαν αρνητική επίδραση στη νοητική επίδοση σε όλες τις ηλικίες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment, and Disease Monitoring.

Συμμετείχαν 22.117 άνθρωποι 18 έως 89 ετών οι οποίοι συμπλήρωσαν στο σπίτι τους το τεστ Cogniciti Brain Health Assessment, το οποίο χρειάζεται 20 λεπτά για να συμπληρωθεί.

Οι ερευνητές εστίασαν στην επίδοση στα τεστ μνήμης και προσοχής και πώς επηρεάζονταν από 8 τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για άνοια: χαμηλή εκπαίδευση, απώλεια ακοής, τραυματισμό εγκεφάλου, κατάχρηση αλκοόλ, υπέρταση, κάπνισμα, διαβήτη και κατάθλιψη.

Κάθε παράγοντάς οδήγησε σε μείωση της νοητικής επίδοσης έως 3 χρόνια γήρανσης, με κάθε επιπλέον παράγοντα να συμβάλλει με την ίδια ποσότητα.

Η επίδραση των παραγόντων κινδύνου αύξανε με την ηλικία όπως και ο αριθμός των παραγόντων κινδύνου που είχαν οι άνθρωποι.

Η Dr. LaPlume δήλωσε ότι η έρευνα δείχνει ότι κάποιος έχει τη δύναμη να μειώσει τον κίνδυνο νοητικής εξασθένησης και άνοιας.

Να αρχίσει να αντιμετωπίζει παράγοντες κινδύνου που έχει, τώρα, είτε είναι 18 είτε 90 ετών για να στηρίξει την υγεία του εγκεφάλου του.