Μετά από ασυμπτωματική ή ήπια μόλυνση από COVID-19, τα αντισώματα SARS-CoV-2 παρουσιάζουν διαφορετική πορεία σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Αυτό είναι το συμπέρασμα μελέτης κοόρτης παιδιών και ενηλίκων από την Ιταλία.

Η γνώση της κινητικότητας των αντισωμάτων στις διάφορες ηλικιακές ομάδες θα μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά στην βελτιστοποίηση των μελλοντικών στρατηγικών εμβολιασμού και των μέτρων πρόληψης κατά της COVID-19, γράφουν οι ερευνητές στο "JAMA Network Open".

Η εργασία παρέχει επίσης περαιτέρω αποδείξεις ότι η ανοσολογική απόκριση μπορεί ακόμη να ανιχνευθεί σε παιδιά έως και 1 έτους μετά την πρωτογενή μόλυνση με SARS-CoV-2, συμπληρώνει η ομάδα συγγραφέων με επικεφαλής την Costanza Di Chiara από το Τμήμα Παιδιατρικών Λοιμωδών Νοσημάτων του Πανεπιστημίου της Πάντοβα στην Ιταλία.

Στη μονοκεντρική, προοπτική μελέτη κοορτής συμμετείχαν 252 οικογένειες που προσήλθαν στην κλινική παρακολούθησης του οικογενειακού ιστορικού COVID-19 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάντοβα το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου 2020 - Αύγουστο 2021.

Συνολικά, η di Chiara και οι συνάδελφοί της παρακολούθησαν 252 οικογενειακές συστάδες COVID-19. Οι προσδιορισμοί αντισωμάτων (S-RBD IgG) πραγματοποιήθηκαν 1-4, 5-10 και πάνω από 10 μήνες μετά τη μόλυνση.

Από τους 902 συμμετέχοντες στη μελέτη, 697 είχαν επιβεβαιωμένη λοίμωξη με SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένων 351 βρεφών ή μεγαλύτερων αδελφών (μέσος όρος 8,6 ετών) και 346 γονέων (μέσος όρος 42,5 ετών).

Περισσότερα αντισώματα τα παιδιά

Από τις 697 περιπτώσεις, οι 674 (96,7%) ήταν ασυμπτωματικές ή ήπιες. Τα παιδιά είχαν σημαντικά υψηλότερους τίτλους S-RBD IgG από τους μεγαλύτερους ασθενείς- αυτό ίσχυε για όλες τις χρονικές στιγμές της παρακολούθησης. Ο διάμεσος τίτλος IgG S-RBD σε ασθενείς κάτω των 3 ετών ήταν 5 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που παρατηρήθηκε στους ενήλικες (304,8 kBAU/l έναντι 55,6 kBAU/ (p<0,001).

Τα αντισώματα άντεξαν έως και 10 μήνες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες

Μια διαχρονική ανάλυση 56 συμμετεχόντων στη μελέτη, στους οποίους ο τίτλος IgG S-RBD είχε προσδιοριστεί τουλάχιστον 2 φορές, έδειξε ότι τα αντισώματα μειώνονταν προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, παρέμειναν για έως και 10 μήνες μετά τη μόλυνση  σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Πηγές:
JAMA Network Open