Τις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ επισκέφτηκαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Οικογένειας και φίλων για την Ψυχική Υγεία Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας (ΣΟΦΨΥ Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας).

Στόχος της επίσκεψης ήταν η γνωριμία και η ανταλλαγή απόψεων γύρω από το πλαίσιο λειτουργίας των δυο Συλλόγων (ΣΟΦΨΥ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ) τη λειτουργία του Προγράμματος και η μελλοντική συνεργασία για μια κοινή συμπόρευση με στόχο τον αποστιγματισμό, την επανένταξη των ωφελούμενων, την δικτύωση με την τοπική κοινωνία και την από κοινού δραστηριοποίηση των μελών.

‘’Τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται μέσα από την δικτύωση και συνεργασία των φορέων γιατί…όλοι μαζί μπορούμε.’’