Σε πρόσφατη έρευνα που αναρτήθηκε στο Research Square*, ερευνητές περιγράφουν αλλαγές στη μολυσματικότητα του SARS-CoV-2 στη Βερόνα της Ιταλίας το 2020, 2021 και 2022.

Στην παρούσα έρευνα, επιστήμονες συνέλεξαν τους καθημερινούς αριθμούς των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού στη Βερόνα από τη βάση δεδομένων Regional Healthcare Service.

Στοιχεία για τη μέση καθημερινή θερμοκρασία στην ίδια περιοχή κατά την περίοδο που διήρκεσε η μελέτη αποκτήθηκαν από επίσημο ιταλικό ισότοπο μετεωρολογίας.

Οι μέσες θερμοκρασίες τον Ιούλιο στη Βερόνα το 2020, 2021 και 2022 ήταν περίπου 24°C, 25°C, και 28°C, αντίστοιχα. Αυξημένο ποσοστό καθημερινών κρουσμάτων COVID-19 παρατηρήθηκε μεταξύ 2020 και 2022, με 2.5 το 2020, 106 το 2021, και 1.287 το 2022.

Ο αριθμός των κρουσμάτων COVID-19 στη Βερόνα αυξήθηκε σημαντικά σε κάθε επόμενο χρόνο από την έναρξη της πανδημίας παρά την αύξηση στη μέση θερμοκρασία.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ισχυρή εξελικτική πίεση στον ιό SARS-CoV-2 με το πέρασμα του χρόνου, έχει οδηγήσει στην προσαρμογή του να μπορεί να κυκλοφορεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Άλλη εξήγηση είναι ότι η επίδραση της θερμοκρασίας στον ιό θα μπορούσε να έχει μείνει σταθερή, ενώ ο ρυθμός μετάδοσης να αυξάνει λόγω νέων παραλλαγών του ιού.

Δυο πιθανοί παράγοντες θα μπορούσαν να ευθύνονται για αυτά τα ευρήματα.

Για παράδειγμα, υψηλότερες μέσες καθημερινές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να αυξάνουν τις δραστηριότητες σε εσωτερικό χώρο- κάτι που θα συνέβαλε στην αύξηση των καθημερινών κρουσμάτων COVID-19.

Άλλος λόγος για τα αυξημένα καθημερινά ποσοστά λοίμωξης στη Βερόνα θα μπορούσε να είναι η μη τήρηση των προστατευτικών μέτρων.

Οι συγγραφείς της μελέτης συνιστούν τα μέτρα προστασίας, όπως μάσκα, συχνή χρήση αντισηπτικών στα χέρια και κοινωνική αποστασιοποίηση τους πιο ζεστούς μήνες του έτους.

*Σημαντική σημείωση
Το Research Square δημοσιεύει προκαταρκτικές επιστημονικές μελέτες που δεν έχουν αξιολογηθεί από άλλους επιστήμονες και επομένως δεν θα πρέπει να θεωρούνται καταληκτικές.