Οι ερευνητές χρησιμοποιούν τα ευρήματα ως βάση συσκευών που χρησιμοποιούν τους αισθητηριακούς νευρώνες των ακρίδων για τον εντοπισμό του καρκίνου από την αναπνοή ενός ανθρώπου.

Τα καρκινικά κύτταρα δημιουργούν διαφορετικές χημικές ουσίες σε σχέση με τα υγιή, που βρίσκουν το δρόμο τους στο αναπνευστικό σύστημα. Οι ουσίες μπορούν να εντοπιστούν στην αναπνοή του ασθενούς, αν φτάσουν στους πνεύμονες ή στους αεραγωγούς.

Ο Debajit Saha, δήλωσε ότι θεωρητικά κάποιος θα μπορούσε να αναπνέει μέσω μιας συσκευής που θα είχε τη δυνατότητα να εντοπίζει και να διαχωρίζει διάφορα είδη καρκίνου και το στάδιο της νόσου.

Όμως, τέτοια συσκευή ακόμα δεν είναι κοντά στο να γίνει διαθέσιμη σε κλινικό περιβάλλον.

Αντί να αναπτύξουν μια συσκευή από την αρχή, οι ερευνητές εξετάζουν τρόπους να χρησιμοποιήσουν έτοιμες από τη φύση συσκευές, τον εγκέφαλο της ακρίδας.

Οι ερευνητές συνέδεσαν ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο ακρίδων και κατέγραψαν την ανταπόκριση των εντόμων σε δείγματα αερίων που παρήχθησαν από υγιή και καρκινικά κύτταρα. Χρησιμοποίησαν την απόκριση του εγκεφάλου των ακρίδων για τη δημιουργία χαμηλών προφίλ διαφορετικών κυττάρων.

Tα έντομα μπορούσαν να ξεχωρίσουν τα καρκινικά από τα υγιή κύτταρα, καθώς και 3 διαφορετικές γραμμές από καρκινικά κύτταρα.

Οι ερευνητές εστίασαν στον καρκίνο του στόματος.

Στόχος της έρευνας είναι να αναπτυχθεί φορητή συσκευή…χωρίς ακρίδα.