Αλλαγές στον τρόπο που κάποιος μιλά, μπορεί να υποδεικνύουν διαταραχές στη σκέψη και στην επικοινωνία, που είναι κύρια συμπτώματα της σχιζοφρένειας και άλλων ψυχωσικών διαταραχών.

Αυτές μπορούν να προκύψουν πριν από πιο παρατηρήσιμα συμπτώματα ψύχωσης αλλά είναι δύσκολο για τους γιατρούς να τις αναγνωρίσουν -κάτι που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση.

Ερευνα που μερικώς υποστηρίχτηκε από το National Institute of Mental Health, στόχευσε να εντοπίσει  γλωσσικά μοτίβα που συνδέονται με την ψύχωση ώστε να παρέχει στους γιατρούς αντικειμενικό και εύκολο δείκτη για έγκαιρο εντοπισμό ψυχωσικών διαταραχών όπως η σχιζοφρένεια.

Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία 38 ενηλίκων με ψυχωσική διαταραχή, που είχαν νοσηλευτεί. Ολοι έδωσαν συνέντευξη μια ή περισσότερες φορές για 78 συνεδρίες.

Σε κάθε συνεδρία, ένας γιατρός έκανε κλινική συνέντευξη που αποτελούσε την πηγή της γλωσσικής ανάλυσης και standard μέτρηση θετικών (όπως παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, αίσθηση μεγαλείου) και αρνητικών (όπως συναισθηματική απόσυρση, δυσκολία στη σκέψη, έλλειψη κινήτρου) συμπτωμάτων ψύχωσης.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπολογιστικές μεθόδους για να αναλύσουν τη γλώσσα των συνεντεύξεων.

Υπολόγισαν 14 μετρήσεις που αντικατοπτρίζουν 3 πλευρές τις γλώσσας και ανακάλυψαν αρκετές σημαντικές συνδέσεις μεταξύ αυτών και της ψύχωσης.

Ορισμένες συνδέονταν με θετικά συμπτώματα, ορισμένες με αρνητικά και ορισμένες με 2 είδη συμπτωμάτων.

Η έκφραση περισσότερων αρνητικών συναισθηματικά λέξεων συνόδευε θετικά και αρνητικά συμπτώματα, υποδεικνύοντας ότι αρνητική συναισθηματικά κλίση ενδεχομένως είναι κοινό στοιχείο της ψύχωσης.

Οι ερευνητές σχημάτισαν σχέσεις μεταξύ των γλωσσικών μοτίβων και διαταραχών στη σκέψη και τη συμπεριφορά, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ξεχωρίσουν άνθρωποι με ψυχωσική διαταραχή.

Τα αποτελέσματα είναι προκαταρκτικά. Το εύρημα δείχνει ότι γλωσσικές μετρήσεις θα μπορούν  με επιτυχία να προβλέπουν την ψύχωση, με μεγαλύτερο δείγμα.

Πηγές:
Schizophrenia Research,

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ECDC: 6 νέα κρούσματα ιλαράς στην Ελλάδα - 29 από την αρχή του έτους
H αυτοφροντίδα στο προσκήνιο
Αντισύλληψη: Μύθοι και αλήθειες