Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The Lancet Psychiatry από το  University of Oxford και το National Institute for Health and Care Research (NIHR) Oxford Health Biomedical Research Centre, εξέτασε νευρολογικές και ψυχιατρικές διαγνώσεις σε πάνω από 1,25 εκατομμύρια ανθρώπους μετά από λοίμωξη COVID-19.

Η έρευνα αναφέρει 14 νευρολογικές και ψυχιατρικές διαγνώσεις σε διάστημα 2 ετών και συγκρίνει τη συχνότητά τους με ομάδα ανθρώπων που ανέρρωσαν από άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Αναφέρει και στοιχεία για παιδιά και ηλικιωμένους χωριστά και συγκρίνει στοιχεία 3 κυμάτων πανδημίας.

Επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες, πολλές από τις διαταραχές είναι πιο συχνές μετά την COVID-19.

Ο αυξημένος κίνδυνος άγχους και κατάθλιψης υποχωρεί εντός 2 μηνών από την COVID-19 και κατά τη διάρκεια των 2 ετών δεν είναι πιο πιθανό να συμβεί σε σύγκριση με άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Αντίθετα, διαγνώσεις πολλών νευρολογικών διαταραχών, όπως άνοια και επιληπτικές κρίσεις, καθώς και ψυχωσικές διαταραχές και ''ομίχλη του νου'' συνεχίζουν να υπάρχουν πιο συχνά μετά την COVID-19 κατά τη διάρκεια 2 ετών.

Αποτελέσματα σε παιδιά (κάτω των 18) έδειξαν ομοιότητες και διαφορές με τους ενήλικες. Η πιθανότητα των περισσότερων διαγνώσεων μετά την COVID-19 ήταν χαμηλότερη έναντι των ενηλίκων και δεν ήταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο για άγχος ή κατάθλιψη έναντι παιδιών που είχαν άλλες λοιμώξεις αναπνευστικού.

Όμως, όπως οι ενήλικες, παιδιά που ανέρρωναν από COVID-19 ήταν πιο πιθανό να συνδέονται με κάποιος παθήσεις όπως επιληπτικές κρίσεις και ψυχωσικές διαταραχές.

Περισσότερες νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές φάνηκαν με την παραλλαγή Δέλτα έναντι της Αλφα. Το κύμα της 'Ομικρον συνδεόταν με παρόμοιους νευρολογικούς και ψυχιατρικούς κινδύνουσ με τη Δέλτα.