Παρουσιάστηκαν από την UCB στο 31ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV)

  • Τα δεδομένα τριετίας από την ανοικτή μελέτη επέκτασης BE BRIGHT παρουσιάστηκαν στο 31ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV)
  • Πάνω από 8 στους 10 ασθενείς που είχαν επιτύχει πλήρη κάθαρση του δέρματος (PASI 100) την εβδομάδα 16 διατήρησαν την ανταπόκριση PASI 100 και τις εκβάσεις της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής, για διάστημα τριών ετών
  • Η ανάλυση συγκεντρωτικών δεδομένων για την ασφάλεια από την τριετή θεραπεία σε κλινικές δοκιμές Φάσης 2 και 3, έδειξε ότι η μπιμεκιζουμάμπη ήταν γενικά καλά ανεκτή, χωρίς να εντοπιστούν νέα σήματα ασφάλειας σε διάστημα τριών ετών.

Νέα αποτελέσματα τριετίας ανακοινώθηκαν από την ανοιχτή μελέτη επέκτασης (OLE) BE BRIGHT η οποία αξιολογεί τη μακροχρόνια ασφάλεια, ανοχή και αποτελεσματικότητα της μπιμεκιζουμάμπης σε ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, που ολοκλήρωσαν μία από τις τρεις κεντρικές μελέτες Φάσης 3. Αυτά τα δεδομένα, σε συνδυασμό με μια ανάλυση της ασφάλειας στα τρία έτη σε συγκεντρωτικά δεδομένα των μελετών Φάσης 2 και Φάσης 3, παρουσιάστηκαν από τη UCB στο 31ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) στο Μιλάνο της Ιταλίας 7–10 Σεπτεμβρίου. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν συνολικά έντεκα περιλήψεις που περιέχουν δεδομένα σχετικά με την μπιμεκιζουμάμπη στην ψωρίαση.

Η μπιμεκιζουμάμπη είναι ο πρώτος εκλεκτικός αναστολέας των IL-17A και IL-17F που εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται από τη μελέτη BE BRIGHT OLE έδειξαν ότι πάνω από οκτώ στους 10 ασθενείς που πέτυχαν πλήρη κάθαρση δέρματος (PASI 100) μετά από 16 εβδομάδες θεραπείας με μπιμεκιζουμάμπη, διατήρησαν την ανταπόκριση PASI 100 και τις εκβάσεις της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής για διάστημα τριών ετών με συνεχή δοσολογία συντήρησης. Επιπλέον, περίπου εννέα στους 10 ασθενείς που πέτυχαν απόλυτη βαθμολογία PASI (PASI ≤2) την εβδομάδα 16, διατήρησαν αυτή την ανταπόκριση για τρία έτη.1 Συγκεντρωτικά δεδομένα από την τριετή θεραπεία σε κλινικές δοκιμές Φάσης 2 και 3 έδειξαν ότι η μπιμεκιζουμάμπη ήταν γενικά καλά ανεκτή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, χωρίς να διαπιστωθούν σήματα ασφάλειας.2

Ο Emmanuel Caeymaex, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Immunology Solutions and Head of U.S., UCB, ανέφερε: "Αυτά τα θετικά αποτελέσματα αναδεικνύουν τη βαθιά και μακροχρόνια κάθαρση του δέρματος που επιτυγχάνεται με την μπιμεκιζουμάμπη, σε συνδυασμό με ένα σταθερό προφίλ ασφάλειας και ανοχής και ενισχύουν τη θετική σχέση που έχει η κάθαρση του δέρματος με την ποιότητα ζωής των ασθενών. Αυτά τα νέα δεδομένα προστίθενται στον αυξανόμενο όγκο στοιχείων που υποστηρίζουν τη μακροχρόνια χρήση της μπιμεκιζουμάμπης στη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας". 

"Τα ευρήματα που παρουσιάζονται σήμερα δείχνουν ότι η μπιμεκιζουμάμπη διατήρησε το πλήρως καθαρό δέρμα και τις εκβάσεις της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής στην πλειονότητα των ασθενών με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας για μια περίοδο τριών ετών", δήλωσε ο Δρ Bruce Strober, Κλινικός Καθηγητής Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ. "Ο στόχος της θεραπείας της ψωρίασης συχνά είναι η πλήρης υποχώρηση των δερματικών συμπτωμάτων και η διαθεσιμότητα μακροχρόνιων δεδομένων για όλες τις θεραπευτικές επιλογές είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει στους παρόχους φροντίδας της υγείας και στους ασθενείς να είναι πιο ενημερωμένοι όταν λαμβάνουν αποφάσεις για τη θεραπεία".

Σχετικά με τη μελέτη BE BRIGHT

Η BE BRIGHT (NCT03598790) είναι μία εν εξελίξει, πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη επέκτασης που αξιολογεί τη μακροχρόνια ασφάλεια, ανοχή και αποτελεσματικότητα της μπιμεκιζουμάμπης σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή, χρόνια ψωρίαση κατά πλάκας. Οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν μία από τις τρεις μελέτες Φάσης 3 της μπιμεκιζουμάμπης, τις μελέτες BE READY, BE VIVID και BE SURE, ήταν κατάλληλοι για ένταξη στη μελέτη BE BRIGHT.4 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μελέτη BE BRIGHT ανατρέξτε στο clinicaltrials.gov.

Οι μελέτες BE VIVID, BE READY και BE SURE αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της μπιμεκιζουμάμπης στη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας έναντι εικονικού φαρμάκου και ustekinumab, έναντι εικονικού φαρμάκου και έναντι adalimumab, αντίστοιχα.,,

Σχετικά με τη μπιμεκιζουμάμπη

Η μπιμεκιζουμάμπη είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1 το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει εκλεκτικά τόσο την ιντερλευκίνη 17A (IL-17A) όσο και την ιντερλευκίνη 17F (IL-17F), δύο βασικές κυτταροκίνες που προωθούν τις φλεγμονώδεις διεργασίες.3

Τον Αύγουστο του 2021, η μπιμεκιζουμάμπη εγκρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)/στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στη Μεγάλη Βρετανία για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.