Ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, Jean-Pierre Frat, από το τμήμα εντατικής ιατρικής φροντίδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Πουατιέ και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι επρόκειτο για μια επικουρική μελέτη της εν εξελίξει επονομαζόμενης μελέτης SOHO, η οποία περιλαμβάνει ασθενείς με οξεία υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια που οφείλεται σε όλα τα αίτια.

Για τη μελέτη SOHO-CoViD, οι ασθενείς προσελήφθησαν από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2021, όταν το 3ο κύμα του COVID-19 μόλις περνούσε από τη Γαλλία. Η τελευταία παρακολούθηση έγινε τον Μάρτιο του 2022.

Ο υψηλός ρυθμός ροής δεν επιδρά στη θνησιμότητα

Οι ασθενείς ήταν κατά μέσο όρο 61 ετών, το 30% των οποίων ήταν γυναίκες. Τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε θεραπεία οξυγόνου υψηλής ροής (≥ 50 l/min ) είτε βασική θεραπεία οξυγόνου μέσω μάσκας χωρίς αναπνευστήρα, η οποία ρυθμίστηκε αρχικά σε τουλάχιστον 10 l/min.

Από τους 782 τυχαιοποιημένους ασθενείς, 711 μπόρεσαν να αξιολογηθούν. Το ποσοστό θνησιμότητας μετά από 28 ημέρες ήταν 10% στην ομάδα θεραπείας με οξυγόνο υψηλής ροής. Στην ομάδα με τη συνήθη οξυγονοθεραπεία ήταν 11% - χωρίς σημαντική διαφορά (p=0,60).

Από τα 13 δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία που αξιολογήθηκαν στη μελέτη, τα 12 δεν παρουσίασαν επίσης σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σκελών της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας παραμονής στη ΜΕΘ, της θνησιμότητας στη ΜΕΘ και της θνησιμότητας έως την 90η ημέρα.

Ο αριθμός των ημερών χωρίς αναπνευστήρα στις 28 ημέρες δεν διέφερε επίσης σημαντικά μεταξύ των ομάδων (28 έναντι 23 ημερών, p=0,07).

Υπήρξε διαφορά μόνο στο ποσοστό διασωλήνωσης, το οποίο ήταν σημαντικά χαμηλότερο στην ομάδα οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής από ό,τι στην ομάδα βασικής οξυγονοθεραπείας (45% έναντι 53%, p=0,04).

Οι πιο συχνές επιπλοκές ήταν η πνευμονία που σχετιζόταν με τον αναπνευστήρα και αφορούσε το 58% των ασθενών στην ομάδα υψηλής ροής και το 53% των ασθενών στην βασική ομάδα.