Ερευνα από το University of South Australia είναι η πρώτη παγκοσμίως που ανακάλυψε σχέση μεταξύ μεταβολισμού και μετρήσεων στον εγκέφαλο που συνδέονται με την άνοια, δίνοντας πολύτιμες πληροφορίες για τη νόσο.

Αναλύοντας στοιχεία 26.239 ανθρώπων, ερευνητές ανακάλυψαν ότι συμμετέχοντες με παχυσαρκία που συνδεόταν με ηπατικό στρες ή με φλεγμονή και νεφρικό στρες είχαν τα πιο αρνητικά εγκεφαλικά ευρήματα.

Η έρευνα μέτρησε σχέσεις 6 μεταβολικών προφίλ και 39 καρδιομεταβολικών δεικτών, με μετρήσεις μαγνητικών τομογραφιών εγκεφάλου για το μέγεθος εγκεφάλου, εγκεφαλικών βλαβών και συσσώρευσης σιδήρου για τον εντοπισμό αρχικών παραγόντων κινδύνου για άνοια.

Ανθρωποι με μεταβολικό προφίλ που συνδέεται με την παχυσαρκία ήταν πιο πιθανό να έχουν αρνητικά προφίλ στη μαγνητική τομογραφία, με χαμηλότερο όγκο ιππόκαμπου και φαιάς ουσίας, μεγαλύτερο φορτίο από εγκεφαλικές βλάβες και υψηλότερη συσσώρευση σιδήρου.

Η Dr. Amanda Lumsden, δήλωσε ότι η κατανόηση μεταβολικών παραγόντων και προφίλ που συνδέονται με αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με την άνοια μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό αρχικών παραγόντων κινδύνου για άνοια.

Η νέα έρευνα έδειξε ότι αρνητικά νευροαπεικονιστικά μοτίβα ήταν πιο εμφανή σε ανθρώπους με μεταβολικούς τύπους σχετικούς με την παχυσαρκία.

Είχαν επίσης τον μεγαλύτερο βασικό μεταβολικό ρυθμό—πόση ενέργεια το σώμα χρειάζεται σε χαλάρωση για να στηρίξει τις βασικές λειτουργίες. Φάνηκε να συμβάλλει σε αρνητικούς δείκτες εγκεφάλου πέρα και πάνω από την επίδραση της παχυσαρκίας.

Η καθηγήτρια Elina Hyppönen, δήλωσε ότι τα ευρήματα παρουσιάζουν νεα οδό για την κατανόηση της υγείας του εγκεφάλου. Η έρευνα δείχνει ότι το μεταβολικό προφίλ συνδέεται με πλευρές της εγκεφαλική υγείας.

H έρευνα δημοσιεύτηκε στο Diabetes, Obesity and Metabolism.

Πηγές:
Diabetes, Obesity and Metabolism.