ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό:- Υγείας, κ. Θ. Πλεύρη

Θέμα:«Σοβαρή υποστελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Κοζάνης και αδυναμία κατάρτισης μηνιαίου προγράμματος εφημέρευσης»

Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτουμε ως αναφορά την επιστολή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Παιδιατρικού Τμήματος Γ.Ν. Κοζάνης, στην οποία επισημαίνει τη σοβαρή υποστελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής, που οδηγεί στην εξουθένωση τους εναπομείναντες γιατρούς και στην αδυναμία κατάθεσης καθημερινού προγράμματος εφημέρευσης, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στον παιδιατρικό πληθυσμό του νομού Κοζάνης και τον κίνδυνο σοβαρότατων συμβάντων απειλητικών για την ζωή των παιδιών του νομού. Για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνονται η προσθήκη ιατρικού προσωπικού ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινή εφημέρευση και γενικότερα η ομαλή λειτουργία της Παιδιατρικής (τοκετοί, εξωτερικά ιατρεία, επείγοντα περιστατικά, διακομιδές κλπ) και η άμεση προκήρυξη όσο περισσότερων κενών οργανικών θέσεων και κατ’ελάχιστον δύο.

Παρακαλούμενα δείτε με τη δέουσα προσοχή το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει στο Γ.Ν. Κοζάνης και να μας ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.

Ο αναφέροντες βουλευτές

 

Γιώργος Φραγγίδης

 

Γιώργος Μουλκιώτης

 

Μπουρχάν Μπαράν

 

Ανδρέας Πουλάς