Σε ισχύ τίθεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση γονιδιακών εξετάσεων BRCA 1 και 2 από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Αυτό αναφέρεται σε σημερινή εγκύκλιο, την οποία εξέδωσε η Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού του Οργανισμού και απευθύνεται στους γιατρούς και στους δικαιούχους της εξέτασης.

Στην εγκύκλιο, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται πως υλοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των διαγνωστικών εξετάσεων "Έλεγχος παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1, 2", στην κατηγορία "Γενετικές Εξετάσεις Κληρονομούμενου Καρκίνου".

Για τη διαδικασία συνταγογράφησης ισχύουν τα εξής:

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των συγκεκριμένων εξετάσεων γίνεται με χρήση των ακόλουθων κωδικών διάγνωσης κατά ταξινόμηση παθήσεων (ICD10):

  • C56 - Κακοήθη νεοπλάσματα των ωοθηκών.
  • C50 - Κακοήθη νεοπλάσματα του μαστού.
  • Z80 - Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος.
  • Ζ80.3 - Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος μαστού.
  • Ζ80.4 - Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος γεννητικών οργάνων.
  • Z80.8 - Οικογενειακό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος άλλων οργάνων ή συστημάτων.

Στα σχόλια που περιλαμβάνονται στη συνταγή, ο γιατρός πρέπει να διευκρινίζει τον λόγο που συνιστά την εξέταση, με βάση τις ενδείξεις (καρκίνος μαστού με διάγνωση πριν από την ηλικία των 45 ετών). 

Στον κωδικό Ζ83 (οικογενειακό ιστορικό άλλων ειδικών διαταραχών", ο γιατρός πρέπει να παρέχει διευκρίνιση "γυναίκα που στην οικογένειά της υπάρχει γνωστή μετάλλαξη των γονιδίων BRCA 1, 2". Στο σχόλιο αυτό θα αναφέρεται ποιο μέλος της οικογένειας αφορά (αδερφή, μητέρα), χωρίς την αναγραφή προσωπικών δεδομένων.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα γίνεται υποχρεωτικά με την αναγραφή και των δύο κωδικών στο ίδιο παραπεμπτικό: Έλεγχος παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1, 2 και έλεγχος παρουσίας μεταλλάξεων γονιδίων BRCA 1, 2 (με τη συμπληρωματική μέθοδο MLPA), εφόσον ο ιατρός δεν γνωρίζει εκ των προτέρων αν θα απαιτηθεί και η συμπληρωματική μέθοδος MLPA.

Κατά την εκτέλεση και υποβολή του παραπεμπτικού από τον συμβεβλημένο πάροχο στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (eΔΑΠΥ), θα γίνεται ο διαχωρισμός (υποβολή μόνο του ενός κωδικού ή υποβολή και των δύο κωδικών).

Η εξέταση θα εκτελείται μόνο μια φορά ανά ΑΜΚΑ δικαιούχου στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

H συμμετοχή των δικαιούχων ΕΟΠΥΥ για την εξέταση BRCA 1,2 (NGS) ορίζεται στα 78,75 ευρώ, έναντι του ποσού των 105 ευρώ που αντιστοιχούν στο 15% της τιμής ΦΕΚ. Όταν απαιτείται και η εκτέλεση της συμπληρωματικής μεθόδου MLPA η συμμετοχή θα προσαυξάνεται κατά 7,5 ευρώ.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ο ΙΣΑ καλεί τους πολίτες να απευθυνθούν σε γιατρό για τον εμβολιασμό τους
Αμφιβολίες για το εάν η Τζωρτζίνα δηλητηριάστηκε από κεταμίνη
Χρυσοχοϊδης: Νέες διοικήσεις στα νοσοκομεία από την αρχή του 2024