Περισσότεροι από 1 δισ. έφηβοι και νέοι ενήλικες πιθανόν θα έχουν κίνδυνο απώλειας ακοής λόγω της χρήσης ακουστικών και της παρουσίας τους σε μουσικούς χώρους, έδειξε ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο BMJ Global Health.

Κυβερνήσεις θα πρέπει επειγόντως να θέσουν ως προτεραιότητα πολιτικές ασφαλούς ακρόασης για να διασφαλίσουν την υγεία της ακοής, δήλωσαν ερευνητές.

Οι ερευνητές επισκόπησαν μελέτες που δημοσιεύτηκαν στη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ρωσία, σε ανθρώπους 12-34 ετών και ανέφεραν ότι μέτρησαν την ένταση και τη διάρκεια της έκθεσης σε συσκευές.

Στην ανάλυση περιελήφθησαν 33 έρευνες. Έδειξε ότι η εμφάνιση μη ασφαλών πρακτικών από χρήση PLD και η παρουσία σε μουσικούς χώρους με υψηλής έντασης μουσική, παγκοσμίως, είναι 24% και 48%, αντίστοιχα σε εφήβους και νέους ενήλικες.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι ο παγκόσμιος αριθμός εφήβων και νέων ενηλίκων που θα μπορούσαν πιθανόν να έχουν κίνδυνο απώλειας ακοής κυμαίνεται από 0.67 έως 1.35 δισεκατομμύριο.

Οι ερευνητές παραδέχονται κάποιους περιορισμούς στα ευρήματα, όπως τον ποικίλο σχεδιασμό των ερευνών.

Παρόλα αυτά, τα ευρήματα, τους οδήγησαν να καταλήξουν ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη οι κυβερνήσεις, η βιομηχανία και η κοινωνία να θέσουν ως προτεραιότητα την πρόληψη της απώλειας ακοής παγκοσμίως, προάγοντας πρακτικές ασφαλούς ακρόασης.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εντοπίστηκε σύνδρομο Down σε παιδιά που έζησαν στην αρχαιότητα- Και στην Ελλάδα
Πώς να διατηρήσουμε την ενέργειά μας καθώς μεγαλώνουμε
Τα γονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπιστοσύνη [μελέτη]