Σταθεροποιητικές τάσεις στο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα καταγράφηκαν την εβδομάδα 14 έως 20 Νοεμβρίου, με εξαίρεση την Πάτρα, όπως προκύπτει από το δελτίο του ΕΟΔΥ, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα

Στο δελτίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 7 έως 13 Νοεμβρίου, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικόφορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε 3 από τις 8 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτικές τάσεις σε 4 και σταθεροποιητική τάση παρατηρήθηκε σε μία περιοχή.

Καθαρά αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στη Πάτρα (+70%) και στον Άγιο Νικόλαο (+37%), ενώ οριακή ήταν η αύξηση στην Αττική (+22%).

Πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στα Χανιά (-58%), στο Ηράκλειο (-55%) και στη Θεσσαλονίκη (-31%), ενώ οριακή ήταν η πτώση στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων στα Ιωάννινα (-11%).

Σταθεροποίηση παρατηρήθηκε στην Κέρκυρα (+5%).

Ποσοστιαία μεταβολή μέσου εβδομαδιαίου ιικού φορτίου

 Περιφέρεια - πόλη 7/11 - 13/11 31/10 - 6/11
Αττική  +22% +69%
Θεσσαλονίκη  -31% +2%
Πάτρα  +70% -34%
Ηράκλειο   -55% -46%
Χανιά  -58% -6%
Άγιος Νικόλαος  +37% -36%
Ιωάννινα  -11% -22%
Κέρκυρα  +5% -6%

Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Δημ.Κ.