Η στεφανιαία νόσος είναι από τις πιο συχνές ασθένειες στη Γερμανία, ακολουθούμενη από τον πόνο στη μέση και τον καρκίνο του πνεύμονα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μελέτης "Burden 2020" του Ινστιτούτου Robert Koch.

Σύμφωνα με την μελέτη του RKI, η στεφανιαία νόσος είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που συμβάλλει στην επιβάρυνση της νόσου στη Γερμανία.

Ερευνητές του Ινστιτούτου , μαζί με άλλα ιδρύματα, υπολόγισαν ποιες ασθένειες συμβάλλουν σημαντικά στην επιβάρυνση των ασθενειών στη Γερμανία στο πλαίσιο της μελέτης "Burden 2020".

Το βάρος της νόσου μετράται με τη μορφή του δείκτη DALY (Disability-adjusted life years - Έτη ζωής προσαρμοσμένης στην αναπηρία).

Ένα DALY αντιστοιχεί σε ένα υγιές έτος ζωής που χάνεται λόγω ασθένειας ή θανάτου. Οι πηγές δεδομένων για τη μελέτη είναι κυρίως τα στατιστικά στοιχεία για την αιτία θανάτου, καθώς και τα δεδομένα έρευνας και τα δεδομένα χρέωσης της κεντρικής Ένωσης GKV που εκπροσωπεί τα ασφαλιστικά ταμεία υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του RKI, κάθε χρόνο χάνονται περίπου 12,1 εκατομμύρια DALY. "Αυτό αντιστοιχεί σε 14.584 DALYs ανά 100.000 κατοίκους ", αναφέρει ανακοίνωση του Ινστιτούτου.

Οι γυναίκες ευθύνονται για 6,0 εκατομμύρια DALYs, δηλαδή περίπου όσο και οι άνδρες με 6,1 εκατομμύρια DALYs.

Η στεφανιαία νόσος συνέβαλε περισσότερο στο συνολικό φορτίο των ασθενειών (2321 DALYs ανά 100.000 κατοίκους), ακολουθούμενη από τον πόνο στη μέση (1735 DALYs/100.000 ισοδύναμα πληθυσμού) και τον καρκίνο του πνεύμονα (1197 DALYs/100.000 ισοδύναμα πληθυσμού).

Οι διαταραχές του πονοκεφάλου με 1032 DALYs ανά 100.000 κατοίκους και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με 1004 DALYs ανά 100.000 κατοίκους στερούν επίσης πολύ χρόνο υγιούς ζωής.

Επιπλέον, οι ψυχικές ασθένειες, όπως οι αγχώδεις διαταραχές και η κατάθλιψη, συγκαταλέγονται μεταξύ των δέκα συχνότερων αιτιών της επιβάρυνσης από ασθένειες, σύμφωνα με το RKI.

Οι διαταραχές του πόνου και η άνοια προκαλούν μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη νόσο στις γυναίκες απ' ό,τι στους άνδρες.

Οι άνδρες είχαν μεγαλύτερο φορτίο νόσου λόγω καρκίνου του πνεύμονα ή διαταραχών που σχετίζονται με το αλκοόλ. Στη νεότερη ενήλικη ζωή, εκτός από τις παθήσεις του πόνου, οι διαταραχές που σχετίζονται με το αλκοόλ οδηγούν ήδη σε σχετικά υψηλό φορτίο ασθενειών και στα δύο φύλα.

"Οι μελέτες για το βάρος των ασθενειών παρέχουν ολοκληρωμένα δεδομένα για την υγεία του πληθυσμού και η μελέτη Burden 2020 αποτελεί πλέον κεντρικό στοιχείο της επιτήρησης της δημόσιας υγείας του Ινστιτούτου Robert Koch και, συνεπώς, της Γερμανίας", αναφέρει ο πρόεδρος του RKI, καθηγητής Dr. Lothar Wieler, ο οποίος επισημείνει πως τα δεδομένα αυτά αποτελούν απαραίτητη βάση για την καθοδήγηση και την ιεράρχηση των μέτρων υγειονομικής περίθαλψης. και πρόληψης".

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Αγιουβερδικά φαρμακευτικά φυτά αυξάνουν την ανθεκτικότητα Δροσόφιλων στο στρες και στην κατάθλιψη [μελέτη]    
Αρχικά υποσχόμενη φάνηκε θεραπεία με βλαστοκύτταρα στην πολλαπλή σκλήρυνση
Γιατί καθαρίζω συνέχεια τον λαιμό μου