Υποχώρηση παρατηρείται στο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα όλης της χώρας, πλην του Ηρακλείου την εβδομάδα 21 έως 27 Νοεμβρίου, όπως προκύπτει από το δελτίο του ΕΟΔΥ, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. 

Στο δελτίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 14 μέχρι 20 Νοεμβρίου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε μία από τις 8 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ και πτωτικές τάσεις σε επτά από τις οκτώ περιοχές (7/8) του ΕΔΕΛ .

Καθαρά αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στο Ηράκλειο (+55%).

Καθαρά πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο (-60%), στα Ιωάννινα (-55%), στην Κέρκυρα (-45%) και στην Πάτρα (-43%), ενώ οριακή ήταν η μείωση στη Θεσσαλονίκη (-25%) στα Χανιά (-21%) και στην Αττική (-12%).

                                                    Ποσοστιαία μεταβολή μέσου εβδομαδιαίου ιικού φορτίου

 Περιφέρεια - πόλη 21/11 - 27/11 14/11 - 20/11
Αττική  -12% +22%
Θεσσαλονίκη -25%  -31%
Πάτρα  -43%  +70%
Ηράκλειο   +55%  -55%
Χανιά  -21%  -58%
Άγιος Νικόλαος  -60% +37%
Ιωάννινα  -55% -11%
Κέρκυρα -45%  +5%

Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Δημ.Κ.