Νέα έρευνα δίνει στοιχεία για το πώς το υπερβάλλον βάρος στα παιδιά θα μπορούσε να βλάπτει τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο.

Η Simone Kaltenhauser, του Yale School of Medicine στο New Haven, δήλωσε ότι το μήνυμα είναι να αυξηθεί η εγρήγορση για τις συνέπειες της παχυσαρκίας στην υγεία του εγκέφαλου- πέρα από τις σωματικές συνέπειες.

Οι ερευνητές εξέτασαν απεικονιστικές εξετάσεις 5.100 παιδιών ηλικίας 9 έως 10 ετών. Από αυτά, το 21% ήταν υπέρβαρα και το 17,6% παχύσαρκα.

Υπήρχαν δομικές και λειτουργικές εγκεφαλικές βλάβες σε παιδιά που ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα σε σύγκριση με άλλα που δεν ήταν και αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε φτωχή ακαδημαϊκή επίδοση.

Αυτά τα μοτίβα παρέμεναν για πάνω από 2 χρόνια.

Παιδιά που ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα είχαν λέπτυνση του φλοιού, που έχει συνδεθεί με βλάβη στις εκτελεστικές λειτουργίες όπως σχεδιασμό και εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Βλάβη είχε και η ακεραιότητα της λευκής ουσίας, ενώ τα εγκεφαλικά δίκτυα που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων με βάση την ανταμοιβή και στον έλεγχο συμπεριφορών  είχαν μειωμένη συνδεσιμότητα σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα παιδιά.

Είναι νωρίς να πουν οι ερευνητές αν η απώλεια βάρους και η αύξηση της άσκησης μπορούν να μειώσουν κάποιες από αυτές τις εγκεφαλικές αλλαγές, αλλά είναι πιθανό.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Radiological Society of North America (RSNA), και θα πρέπει να θεωρούνται προκαταρκτικά μέχρι να δημοσιευτούν σε επιστημονικό περιοδικό.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Στις 7 Ιουνίου η Αφή της Φλόγας της Ελπίδας των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics, Βερολίνο 2023
Το έμφραγμα προτιμά τη Δευτέρα [μελέτη]
148η Αποστολή των Κινητών Ιατρικών Μονάδων στην Ιστιαία