Η Βιοϊατρική Τεχνολογία αποτελεί τομέα αιχμής με ραγδαία εξέλιξη και υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, απαιτώντας παράλληλα σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις.Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ) προσφέρουν για πρώτη φορά ένα πλήρες, εξ αποστάσεως,εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (Medical Devices).Το πρόγραμμα εστιάζει στο σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις για την έρευνα, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση, τη διαχείριση, την αποζημίωση και την εμπορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Ι/Π).

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τεχνολογιών και των υπηρεσιών υγείας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ),τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.Το πρόγραμμα διαρκεί 12 εβδομάδες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή του απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης με 8 πιστωτικές μονάδες (ECVET).Περισσότερες πληροφορίεςσχετικά μετην εκπαιδευτική διαδικασία, τους εκπαιδευτικούς στόχους, την εγγραφή, το κόστος συμμετοχής, κ.λπ.,παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://biotech.cce.uoa.gr