Σταθεροποιητικές τάσεις στο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα, σημειώθηκαν την εβδομάδα 28 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου, όπως προκύπτει από το δελτίο του ΕΟΔΥ, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα

Στο δελτίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 21 μέχρι 27 Νοεμβρίου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε 4 από τις 8 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτικές τάσεις σε μία και σταθεροποίηση σε μία περιοχή.

Καθαρά αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στον Άγιο Νικόλαο (+54%), στα Χανιά (+45%) και στο Ηράκλειο (+32%). Οριακή ήταν η αύξηση στη Θεσσαλονίκη (+28%).

Καθαρά πτωτική τάση παρατηρήθηκε στην Κέρκυρα (-45%), ενώ οριακή ήταν η μείωση στα Ιωάννινα (-21%), και στην Πάτρα (-13%).

Σταθεροποίηση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Αττική (-7%)

    Ποσοστιαία μεταβολή μέσου εβδομαδιαίου ιικού φορτίου

 Περιφέρεια - πόλη 28/11 - 4/12 21/11 - 27/11
Αττική -7% -12%
Θεσσαλονίκη +28%  -25%
Πάτρα -13%  -43%
Ηράκλειο   +32%  +55%
Χανιά  +45%  -21%
Άγιος Νικόλαος  +54% -60%
Ιωάννινα -21% -11%
Κέρκυρα -45%  -55%

Μεταβολές της τάξης +/- 30% είναι κοντά στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας.

Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Δημ.Κ.