Το να φορά κάποιος μάσκα μπορεί προσωρινά να διαταράξει τη λήψη αποφάσεων σε ορισμένες καταστάσεις. σύμφωνα με έρευνα του University of Queensland.
Ο Dr David Smerdon, ανέλυσε 3 εκατομμύρια κινήσεις στο σκάκι που έπαιζαν 8.000 άνθρωποι σε 18 χώρες πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και ανακάλυψε ότι το να φορά κάποιος μάσκα μειώνει σημαντικά τη μέση ποιότητα αποφάσεων του παίκτη.

Η μείωση της απόδοσης οφειλόταν στην ενόχληση από τη μάσκα παρά σε σωματικό μηχανισμό αλλά οι άνθρωπο με τον καιρό προσαρμόστηκαν.
Τα στοιχεία έδειξαν ότι οι μάσκες ήταν πιο πιθανό να μειώνουν την απόδοση σε καταστάσεις όπου υπήρχε απαιτητική πνευματική εργασία με υψηλό φορτίο εργασιακής μνήμης.

Ο Dr Smerdon, δήλωσε ότι το σκάκι μπορεί να παρέχει πληροφορίες καθώς απαιτεί υπολογισμό, επίλυση προβλημάτων και αναγνώριση μοτίβων και έχει μελετηθεί εκτενώς στην ψυχολογία, τη νευροεπιστήμη και τα οικονομικά για τη μέτρηση αλλαγών στη νοητική απόδοση.

Η έρευνα του Dr Smerdon ανακάλυψε ότι ενώ το να φορά κάποιος μάσκα είχε αρνητική επίδραση στην επίδοση στο σκάκι, η επίδραση υποχωρούσε μετά από 4-6 ώρες παιχνιδιού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι η επίδραση της μάσκας ενδεχομένως εξαρτάται από το είδος της εργασίας, τη διάρκεια και το φορτίο εργασιακής μνήμης.

Πηγές:
PNAS.