Περισσότεροι από 3.500 Aμερικανοί πέθαναν από νόσους σχετικές με την long COVID αναφέρουν νέα στοιχεία στις ΗΠΑ.

Εκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα από το Disease Control and Prevention's National Center for Health Statistics, εστίασε σε στοιχεία από πιστοποιητικά θανάτου από τον Ιανουάριο 2020 έως τον Ιούνιο 2022.

Τα αποτελέσματα έδειξαν οτι η long COVID έπαιξε ρόλο σε 3.544 θανάτους με την πάθηση να αναφέρεται είτε ως υποκείμενη αιτία είτε ως συμβάλλουσα αιτία θανάτου.

Αν και δεν είναι ασήμαντος αριθμός, αυτό σημαίνει ότι οι θάνατοι από long COVID αποτελούν λιγότερο από το 1% του άνω του ενός εκατομμυρίου σχετικών με COVID-19 θανάτων τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η έκθεση έδειξε ότι ο Φεβρουάριος 2022 ήταν ο μήνας με τον υψηλότερο αριθμό θιανάτων από long COVID (393).

Το ποσοστό θαανάτων που συνδέονταν με τη long COVID αυξήθηκε  τον Ιούνιο  2021 στο 1.2% και τον Απρίλιο του 2022 στο 3.8%- και τα δυο συνέπεσαν με μείωση του αριθμού των θανάτων από COVID-19.

Από την 1η Ιουλίου 2021 έως τις  30 Ιουνίου 2022, ενώ μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από COVID-19  (56%), αφορούσε  άντρες, οι θάνατοι από long COVID στους άντρες έφθασαν στο  51.5%.

Οι θάνατοι από COVID ήταν πιο συνήθεις στους ηλικιωμένους Αμερικανούς.