Μεγάλη αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου, σημειώθηκε στην Ελλάδα στα χρόνια της πανδημίας. Επτά στους δέκα χρησιμοποιούν συστηματικά το internet και περισσότεροι από τους μισούς αναζητούν πληροφορίες για την υγεία τους.

Η χώρα μας έχει ποσοστά χρήσης τα οποία ξεπερνούν τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπως αναφέρεται σε έκθεση της Eurostat που δημοσιεύτηκε χθες. Μέχρι το 2020, τα ποσοστά χρηστών του Διαδικτύου στην Ελλάδα ήταν πιο κάτω από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Ακολούθησε αισθητή αύξηση, η οποία οδήγησε τη χώρα μας σε πολύ υψηλότερη θέση, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί.Πληροφορίες για την υγεία

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι και τα ποσοστά των Ελλήνων, οι οποίοι αναζητούν στο Διαδίκτυο πληροφορίες για την υγεία τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 56,8% καταφεύγουν στο Internet, έναντι 51,16% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 33% δήλωσε ότι το χρησιμοποίησε για να κλείσει ραντεβού με έναν γιατρό μέσω ιστότοπου, το 24% είχε πρόσβαση σε προσωπικά αρχεία Υγείας στο Διαδίκτυο.

Το 18% το χρησιμοποίησε για πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες Υγείας μέσω ιστότοπου ή εφαρμογής αντί να χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο ή να επισκεφτεί γιατρό.

Μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Φινλανδία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για δραστηριότητες που σχετίζονται με την Υγεία, με το 81% των ατόμων να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες Υγείας και το 79% να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά αρχεία Υγείας στο Διαδίκτυο.

Όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών υγείας, τη Φινλανδία ακολούθησαν η Ολλανδία (78%) και η Κύπρος (73%). Αντίθετα, η Ρουμανία (29%), η Γερμανία (37%) και η Βουλγαρία (39%) είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αυτόν τον σκοπό.

Όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου για πρόσβαση σε προσωπικά αρχεία Υγείας, η Δανία είχε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ατόμων (66%) μετά τη Φινλανδία και ακολουθούσε η Εσθονία (59%). Η Γερμανία ήταν το κράτος μέλος με το χαμηλότερο ποσοστό ατόμων που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο για αρχεία Υγείας με μόνο 2%, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (8%) και τη Σλοβακία (14%).

Ποσοστό ατόμων που αναζητούν πληροφορίες για την υγεία στο Διαδίκτυο

  2020 2021 2022
Ελλάδα  52,82% 58,58%  56,68% 
Ευρωπαϊκή Ένωση "27"  56,24% 55,27%  51,16% 

Στοιχείο καθημερινότητας

Όπως αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης, το Διαδίκτυο έχει γίνει βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Είναι εύκολα προσβάσιμο από το τηλέφωνο και για κάποιους είναι δύσκολο να ζήσουν χωρίς αυτό.

Το 90% των Ευρωπαίων ηλικίας 16 έω 74 ετών αναφέρουν πως έχουν χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο τους προηγούμενους 3 μήνες. Το μερίδιο αυτό κυμαινόταν από 79% στη Βουλγαρία έως 98% στο Λουξεμβούργο. Η χρήση του Διαδικτύου έχει αυξηθεί ραγδαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την πάροδο των ετών: το 2010 ήταν 67% και το 2015 έφτασε στο 78%. 

Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποιούν Διαδίκτυο

  2020 2021 2022
Ελλάδα 56,52% 65,27% 70,17%
Ευρωπαϊκή Ένωση "27" 62,62% 65,33% 65,51%

Χρησιμοποιείται κυρίως για την επικοινωνία με άλλους, την αποστολή/λήψη e-mail (77%), την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (72%), την εύρεση πληροφοριών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες (70%), τηλεφωνικές ή βιντεοκλήσεις (66%) ) και παρακολούθηση τηλεόρασης ή βίντεο με ροή στο Διαδίκτυο (65%).

Η πλειονότητα των ανθρώπων χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για να διαβάσουν διαδικτυακούς ιστότοπους/εφημερίδες ειδήσεων (64%), να παρακολουθήσουν περιεχόμενο βίντεο από εμπορικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες κοινής χρήσης (61%), τραπεζικές συναλλαγές (60%), να συμμετάσχουν σε κοινωνικά δίκτυα (58%) και να ακούσουν στη μουσική (54%).

Δημ.Κ.