Τα άτομα με ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου και κολπικής μαρμαρυγής επωφελούνται ιδιαίτερα από την έγκαιρη θεραπεία διατήρησης του καρδιακού ρυθμού. Σύμφωνα με τις αναλύσεις υποομάδων της μελέτης EAST - AFNET 4 που δημοσιεύθηκαν στο Lancet Neurology, οι παρεμβάσεις σε αυτή τη συνομοταξία ήταν ασφαλείς και αποτελεσματικές στην πρόληψη και αποφυγή των υποτροπιαζόντων εγκεφαλικών επεισοδίων και των περαιτέρω καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Περίπου το 10-15% όλων των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή έχουν ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο κίνδυνος να προκύψει νέο εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιαγγειακές επιπλοκές είναι ιδιαίτερα υψηλός σε αυτή την ομάδα, εξήγησε η πρώτη συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Αμβούργου Eppendorf (UKE), Maerit Jensen.

Η συνήθως μεγαλύτερη ηλικία, τα συχνότερα συνοδά νοσήματα και η φτωχότερη γενική υγεία είναι παράγοντες που σχετίζονται με τις παρενέργειες, οι οποίοι μπορεί να συμβάλλουν στη συγκρατημένη χρήση των πρώιμων παρεμβάσεων διατήρησης του καρδιακού ρυθμού, σύμφωνα με την εκτίμηση της Jensen.

Η μελέτη και τα αποτελέσματά της

Στη μελέτη EAST - AFNET 4 (Early Treatment of Atrial Fibrillation for Stroke Prevention), 2.789 ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένη κολπική μαρμαρυγή και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου έλαβαν θεραπεία και παρακολουθήθηκαν σε δύο θεραπευτικά σκέλη, τον "έγκαιρο έλεγχο του καρδιακού ρυθμού" (ERC) με αντιαρρυθμικά φάρμακα ή κατάλυση με καθετήρα και τη "συνήθη φροντίδα" (UC) για μια πενταετή περίοδο.

Η UC περιελάμβανε τη διαχείριση συμπτωμάτων που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή.

Τα αποτελέσματα της μελέτης που δημοσιεύθηκαν το 2020, κατέγραψαν ότι η έγκαιρη θεραπεία διατήρησης του καρδιακού ρυθμού μπορεί να μειώσει τα καρδιαγγειακά συμβάντα έως και 21% σε άτομα με AF και συνοδά νοσήματα.

Για την τρέχουσα ανάλυση, στην υποομάδα με ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου (n=217 (8%), διάμεση ηλικία 72 ετών, 44% γυναίκες, διάμεση βαθμολογία CHA2DS2-VASc: 5), το 51% έλαβε ERC και το 49% UC. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ορίστηκε ο καρδιαγγειακός θάνατος, το εγκεφαλικό επεισόδιο ή η νοσηλεία για επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας ή το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.

Στην ομάδα ERC, τέτοια συμβάντα καταγράφηκαν σε 18 ασθενείς (3,7 ανά 100 ανθρωποέτη) και σε 33 από την ομάδα UC (7,4 ανά 100 ανθρωποέτη) (αναλογία κινδύνου 0,52 (95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,29-0,93).

Θάνατοι, εγκεφαλικό επεισόδιο ή σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν ως αποτέλεσμα της θεραπείας διατήρησης του ρυθμού καταγράφηκαν στο 16% της ομάδας ERC και στο 28% της ομάδας UC. Το ποσοστό θνησιμότητας ήταν 10% έναντι 20% σε κάθε περίπτωση.

"Μεταξύ των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή και ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, η έγκαιρη θεραπεία διατήρησης του καρδιακού ρυθμού συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών εκβάσεων από ό,τι η συνήθης φροντίδα.

Οι σοβαρές επιπλοκές της αντιαρρυθμικής φαρμακευτικής αγωγής ή της κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής με έγκαιρη θεραπεία διατήρησης του καρδιακού ρυθμού (3%) δεν ήταν συχνότερες από ό,τι στους συμμετέχοντες στη μελέτη χωρίς ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου (5%)", σχολίασε η Jensen.

Οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν, επομένως, ότι η έγκαιρη διατήρηση του καρδιακού ρυθμού ήταν εξίσου ασφαλής με εκείνη των ασθενών χωρίς προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο.

"Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης καταδεικνύουν την ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα της πρώιμης θεραπείας διατήρησης του καρδιακού ρυθμού σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, μια υποομάδα με γνωστό υψηλό κίνδυνο υποτροπής εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων και υψηλό κίνδυνο θανάτου.

Τα αποτελέσματά μας συνηγορούν υπέρ της έγκαιρης θεραπείας διατήρησης του καρδιακού ρυθμού σε άτομα με κολπική μαρμαρυγή και ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, εκτός από την αντιπηκτική αγωγή και τη θεραπεία των συνοδών καρδιαγγειακών νοσημάτων", καταλήγει ο Paulus Kirchhof, διευθυντής της κλινικής και ειδικός στην εσωτερική ιατρική και την καρδιολογία στο UKE και επιστημονικός διευθυντής της μελέτης EAST - AFNET 4.

Πηγές:
Lancet Neurology