Ερχεται νέα μονάδα για την καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Την επένδυση θα πραγματοποιήσει η εταιρεία  "KENTRICAN PHARMA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", εντός ενιαίας έκτασης 46,147 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση "Αγροτεμάχιο αριθμ. 565 αναδασμού Γαστούνης" Δήμου Πηνειού, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον ΕΟΦ άδειας δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας. Είναι μια θεραπευτική κατηγορία για την οποία αναμένεται ακόμη πιο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στο μέλλον.