Σήμα κινδύνου για την βιωσιμότητα του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, λόγω ακραίας υποστελέχωσης και έλλειψης κτιριακών υποδομών εκπέμπει η Συνέλευση του Τμήματος με ένα αγωνιώδες ψήφισμα που εξέδωσε.

Όπως αναφέρεται, στο Τμήμα έχουν απομείνει μόλις 19 μέλη ΔΕΠ και 2 μέλη ΕΔΙΠ, ενώ με τις επικείμενες αφυπηρετήσεις τα επόμενα χρόνια, αναμένεται να χάσει το 42% των μελών του ως το 2026. Παρόλα αυτά, στην πρόταση κατανομής θέσεων του αρμόδιου αντιπρύτανη, δεν προβλέπεται ούτε φέτος, όπως συμβαίνει συνεχώς από το 2019, κάποια θέση ΔΕΠ για την Φαρμακευτική. "Η ακραία αυτή υποστελέχωση οδηγεί το Τμήμα με βεβαιότητα σε αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας", αναφέρει στο ψήφισμά της η Συνέλευση του Τμήματος. Κάνει αναφορά στην αναξιοποίητη εδώ και 17 χρόνια προμελέτη για την ανέγερση νέου Κτιρίου και καλεί τους φοιτητές και τους επιστημονικούς συλλόγους να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια διάσωσης και αναβάθμισης του τμήματος.

Ολόκληρο το ψήφισμα έχει ως εξής:

"Ως μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής εκφράζουμε ομόφωνα την αγωνία μας για τη βιωσιμότητα του Τμήματός μας τα αμέσως επόμενα χρόνια, λόγω της ακραίας υποστελέχωσης.

Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Φαρμακευτικής υπηρετούν μόλις δεκαεννέα (19) μέλη ΔΕΠ (γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και την πρόσφατη κατάργηση των Τομέων του) και δύο (2) μέλη ΕΔΙΠ, ενώ απεβίωσε το μοναδικό μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος λόγω ανίατης νόσου, παραιτήθηκε ένα (1) μέλος ΔΕΠ και επίκεινται άλλες επτά (7) αφυπηρετήσεις μελών ΔΕΠ λόγω ορίου ηλικίας, με αναμενόμενο αποτέλεσμα ως τον Αύγουστο του 2026 το Τμήμα Φαρμακευτικής να έχει χάσει το 42% των μελών του. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ακραία αυτή υποστελέχωση οδηγεί το Τμήμα με βεβαιότητα σε αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας.

Παράλληλα δε, το Τμήμα Φαρμακευτικής αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα έλλειψης κτιριακών υποδομών, τα οποία έχουν αποτυπωθεί και στην πρόσφατη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος στα πλαίσια της πιστοποίησης του ΠΠΣ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παρ’ ότι υφίσταται (ακριβοπληρωμένη) προμελέτη για την ανέγερση νέου κτιρίου Φαρμακευτικής από το έτος 2005 Προμελέτη νέου κτιρίου Φαρμακευτικής Σχολής ΑΠΘ - Αρχιτεκτονικό Γραφείο StudioRemodel (google.com) καμία πρυτανική αρχή δεν προχώρησε στον προγραμματισμό υλοποίησης του έργου.

Αυτή η συνεχιζόμενη κατάσταση αδικεί πρωτίστως τους φοιτητές μας, οι οποίοι αξίζουν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και ισότιμη μεταχείριση με τους φοιτητές των υπολοίπων Τμημάτων Φαρμακευτικής της χώρας. Αρκεί η σύγκριση με την κατάσταση των άλλων δύο Τμημάτων Φαρμακευτικής της χώρας, (ΕΚΠΑ και Πανεπιστημίου Πατρών) και της μέριμνας που έτυχαν από τις διοικήσεις των αντιστοίχων ΑΕΙ, για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της ευθύνης των διοικήσεων του ΑΠΘ.

Για τους παραπάνω λόγους και με αφορμή την πρόσφατη πρόταση κατανομής των θέσεων ΔΕΠ που κατατέθηκε από τον αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία το Τμήμα μας για άλλη μία χρονιά από το 2019 έως σήμερα, δεν λαμβάνει ούτε μία νέα θέση ΔΕΠ:

  • Εκφράζουμε τη δυσφορία μας για την διαχρονική εγκατάλειψη του Τμήματος Φαρμακευτικής από τις αρχές του ΑΠΘ
  • Εκφράζουμε τη διαφωνία μας με την προτεινόμενη κατανομή νέων θέσεων, η οποία στερείται στρατηγικής και οράματος, απλά κινείται στη λογική της συντήρησης συσχετισμών του παρελθόντος και ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόφαση de facto κατάργησης του Τμήματος Φαρμακευτικής, αφού το υπάρχον προσωπικό θα αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές υποχρεώσεις
  • Καλούμε τους φοιτητές και τους επιστημονικούς συλλόγους μας να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια για τη διάσωση και ουσιαστική αναβάθμιση του Τμήματος".