Όταν ένα Δελτίο Τιμών εγκρίνεται, οι νέες τιμές -σύμφωνα και με το Νόμο- εφαρμόζονται από τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, και από την υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα εντός 45 ημερών (πάντα σύμφωνα με τον Νόμο). 

Το τελευταίο Δελτίο Τιμών εγκρίθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου (2022) και θα εφαρμοστεί μετά από ένα δίμηνο. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Πληροφορίες λένε ότι δεν έχει γίνει ακόμη η ανανέωση της θητείας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων και εξαιτίας αυτού εκκρεμούν αποφάσεις ένταξης φαρμάκων για τα οποία έχει συνάψει συμφωνίες η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης

Τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή;  

Παράταση εφαρμογής του δελτίου τιμών που προέκυψε από την ανατιμολογηση η οποία ολοκληρώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου και η οποία περιέχει χαμηλότερες λιανικές τιμές στο σύνολο των φαρμάκων οδηγεί σε αυξημένες συμμετοχές ασθενών, ενώ στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα η φαρμακοβιομηχανία διαθέτει τα φάρμακά της στις χαμηλότερες τιμές (που προέκυψαν από την ανατιμολόγηση) και πληρώνει ή θα πληρώσει ψηλότερο clawback μιας που αυτό υπολογίζεται σε λιανικές τιμές. 

Η παράταση του δελτίου τιμών δημιουργεί πέραν των οικονομικών θεμάτων λόγω αύξησης του clawback και άλλες αρρυθμίες στην αγορά  εισάγοντας ή δίνοντας το δικαίωμα να μπουν στον θετικό κατάλογο σκευάσματα τα οποία δόθηκε έγκριση σε χρονικό διάστημα πέραν των έξι μηνών . Να θυμίσουμε εδώ ότι ο θετικός κατάλογος και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ανανεώνονται ή επικαιροποιούνται  δύο φορές το χρόνο- η μία είναι μετά την ολοκλήρωση της ανατιμολογησης και η δεύτερη είναι τον Ιούνιο-Ιούλιο κάθε έτους.

Σημειώνεται ότι τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αποζημιούμενων φαρμάκων και για τα οποία επηρεάζεται η συμμετοχή των ασθενών υπερβαίνουν τα 6.500.