Υποχώρηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού αναμένουν το επόμενο διάστημα οι ευρωπαϊκές χώρες και αυτό θα οδηγήσει σε άμβλυνση του προβλήματος με τις ελλείψεις φαρμάκων και ειδικά αντιβιοτικών.

Αυτό επισημαίνεται σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), έπειτα από τη χθεσινή συνεδρίαση της εκτελεστικής ομάδας του ΕΜΑ για τις ελλείψεις και την ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων (MSSG).

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να αξιολογηθεί η τρέχουσα κατάσταση και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα στην αντιμετώπισης της έλλειψης αντιβιοτικών που περιέχουν αμοξικιλίνη, μόνη η σε συνδυασμό με κλαβουλανικό οξύ.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί του Οργανισμού, η πρόσφατη αύξηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για αμοξικιλλίνη, η οποία σε συνδυασμό με άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στην παραγωγή και των προκλήσεων της παραγωγικής ικανότητας, οδήγησε σε ελλείψεις που επηρεάζουν τα περισσότερα κράτη - μέλη.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν με τα κύρια μέρη που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού αμοξικιλίνης για να παράσχουν ρυθμιστική υποστήριξη, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα. Ο ΕΜΑ έχει λάβει θετικά σχόλια από μεγάλες εταιρείες και η προσφορά αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

"Τα κράτη - μέλη της ΕΕ αναμένουν ότι η κορύφωση των λοιμώξεων θα αρχίσει να υποχωρεί σύντομα, γεγονός που αναμένεται να μειώσει την τρέχουσα αυξημένη ζήτηση για αντιβιοτικά", επισημαίνεται στην έκθεση, με την αναφορά πως υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για τα περισσότερα φάρμακα που είναι σε έλλειψη.

Η εκτελεστική ομάδα του ΕΜΑ εκτιμά πως, προς το παρόν, η συνεχιζόμενο έλλειψη δεν θεωρείται σημαντική και πως τα εφαρμοζόμενα μέτρα θα βελτιώσουν σύντομα την κατάσταση από πλευράς της προσφοράς.

Απευθύνει σύσταση για συνετή χρήση των αντιβιοτικών, προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να αποφευχθεί η δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων.

 

Δημ.Κ.