Σημαντικά περισσότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ προσβλήθηκαν από γρίπη στα ίδια τους τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της περιόδου γρίπης 2021-2022 συγκρτικά με τις περιόδους εμφάνισης γρίπης των ετών πριν από την πανδημία CoViD -19.

Αυτό προκύπτει από μια μελέτη που έγινε σε 84 νοικοκυριά από 4 Πολιτείες των ΗΠΑ, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν τώρα στο JAMA.

"Παγκοσμίως, οι λοιμώξεις από γρίπη μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας CoViD -19 . Η απώλεια της φυσικής ανοσίας λόγω των χαμηλότερων ποσοστών γρίπης και οι αλλαγές στα αντιγόνα των κυκλοφορούντων ιών μπορεί να οδήγησαν σε αυξημένη ευαισθησία στον ιό της γρίπης κατά την περίοδο γρίπης 2021/2022", γράφει η πρώτη συγγραφέας Melissa A. Rolfes από το Τμήμα Γρίπης των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στην Ατλάντα και τους συναδέλφους της.

Οι ερευνητές επιστήμονες συνέκριναν τον κίνδυνο λοίμωξης από γρίπη μεταξύ των οικιακών επαφών των ασθενών με γρίπη κατά την περίοδο 2021-2022 με τον αντίστοιχο κίνδυνο κατά τις δύο περιόδους γρίπης πριν από την πανδημία CoViD -19 (2017-2020) στις ΗΠΑ.

Σύγκριση νοικοκυριών από διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ

Η προοπτική μελέτη περιελάμβανε νοικοκυριά προ της πανδημίας από 2 Πολιτείες των ΗΠΑ. Στις δύο προπανδημικές περιόδους γρίπης, 152 άτομα σε αυτά τα νοικοκυριά προσβλήθηκαν από γρίπη. Ήταν κατά μέσο όρο 13 ετών και μόλυναν συνολικά 353 οικιακές επαφές τους, οι οποίες ήταν κατά μέσο όρο 33 ετών.

Κατά την περίοδο της γρίπης 2021-2022, αναλύθηκαν 84 πρωτογενώς μολυσμένα άτομα από νοικοκυριά σε 4 Πολιτείες των ΗΠΑ. Ήταν κατά μέσο όρο 10 ετών και μετέδωσαν τον ιό της γρίπης σε 186 οικιακές επαφές που ήταν κατά μέσο όρο 28,5 ετών.

Δραματική αύξηση του κινδύνου μόλυνσης στην πανδημία

Η Rolfes και οι συνεργάτες της αναφέρουν ότι κατά τις δύο προπανδημικές περιόδους γρίπης, το 20,1% (71 από 353) των οικιακών επαφών μολύνθηκαν με γρίπη Α (Η3Ν2). Αντίθετα, κατά την περίοδο γρίπης 2021-2022, πολύνθηκε το 50% (93 από 186) των οικιακών επαφών. Συνεπώς, ο προσαρμοσμένος σχετικός κίνδυνος για λοίμωξη από γρίπη Α (H3N2) κατά την περίοδο γρίπης 2021-2022 ήταν 2,31 (95% CI 1,86-2,86) - σε σύγκριση με τις περιόδους γρίπης πριν από την πανδημία.

Η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε διάφορες αναλύσεις υπο-ομάδων που επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα. Τόσο πριν από την πανδημία CoViD -19 όσο και κατά την περίοδο γρίπης 2021-2022, ο κίνδυνος προσβολής από γρίπη ήταν υψηλότερος μεταξύ των οικιακών επαφών ηλικίας κάτω των 5 ετών και χαμηλότερος μεταξύ των οικιακών επαφών 18-64 ετών.

Ο κίνδυνος ήταν μικρότερος αλλά εξακολουθούσε να είναι αυξημένος στα εμβολιασμένα άτομα.

Μεταξύ των οικιακών επαφών που εμβολιάστηκαν κατά της γρίπης, η σχετική αύξηση του κινδύνου μόλυνσης μετριάστηκε σημαντικά την περίοδο 2021-2022. Ωστόσο, ήταν ακόμη 40% υψηλότερος μεταξύ των εμβολιασμένων από ό,τι στις προπανδημικές περιόδους γρίπης. Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης ο χρόνος που η οικιακή επαφή βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο με το άτομο που είχε μολυνθεί πρωτογενώς:

Ο υψηλότερος κίνδυνος μόλυνσης που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο γρίπης 2021-2022 εμφανίστηκε κυρίως μεταξύ των οικιακών επαφών που είχαν περάσει μία ώρα ή περισσότερο στο ίδιο δωμάτιο με το πρωτογενώς μολυσμένο άτομο την ημέρα πριν από την ένταξη στη μελέτη.

"Στη μελέτη μας, συνολικά το 50% των οικιακών επαφών των ασθενών με γρίπη μολύνθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου γρίπης 2021-2022 - σε σύγκριση με το 20% τα έτη πριν από την πανδημία CoViD -19. Αυτή η σημαντική αύξηση του κινδύνου ήταν επίσης υψηλότερη από τις εκτιμήσεις άλλων μελετών για τη μετάδοση της γρίπης στα νοικοκυριά", γράφουν η Rolfes και οι συνεργάτες της.

Η αιτία της αυξημένης οικιακής μετάδοσης παραμένει ασαφής

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα νοικοκυριά δεν αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα επαφής στο κοινό ή στον χώρο εργασίας, οπότε αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Και η μελέτη δεν είναι επίσης σε θέση να προσδιορίσει γιατί υπήρξε σημαντική αύξηση της μετάδοσης της γρίπης στα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της περιόδου 2021-2022, λένε.

Αρκετοί λόγοι θα μπορούσαν να ευθύνονται, γράφουν. Μία από αυτές: "Την περίοδο 2021-2022, είχαν περάσει 3 χρόνια από την τελευταία φορά που ο πληθυσμός των ΗΠΑ εκτέθηκε σε μεγάλη κλίμακα στον ιό Α (Η3Ν2).

Τα αντισώματα που έχουν δημιουργηθεί μέσω της λοίμωξης ή του εμβολιασμού μπορεί να έχουν μειωθεί ή εξαφανιστεί εντελώς σε αυτό το διάστημα". Αλλά μόνο περαιτέρω μελέτες μπορούν να δείξουν τις πραγματικές αιτίες, προσθέτουν συμπερασματικά.