Το εγχείρημα μείωσης των ράντζων φαίνεται πως ήταν επιτυχημένο στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός", του οποίου την εφημερία υποστήριξε το ΝΙΜΤΣ.

Ερωτήματα υπάρχουν, ωστόσο, για την υποστήριξη του νοσοκομείου "Λαϊκό" από το "Παμμακάριστος", σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας.

Η Ένωση νοσοκομειακών γιατρών Αττικής (ΕΙΝΑΠ) καταγγέλλει πως η Παθολογική κλινική του "Παμμακάριστος" αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις. 

Σε σημερινή επιστολή προς τον διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), το προεδρείο της ΕΙΝΑΠ υπογραμμίζει πως το Παθολογικό τμήμα καλύπτει και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με 5 γιατρούς (από τις 9 οργανικές θέσεις). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε κάθε εφημερία, να υπάρχει μόνον ένας υπεύθυνος γιατρός για τους χώρους, τόσο του τμήματος, όσο και της κλινικής CoViD.

"Λόγω της έλλειψης προσωπικού, το Ακτινολογικό τμήμα δεν μπορεί να κάνει αξονικές τομογραφίες, στη διάρκεια των εφημεριών, αλλά και καθημερινά", προειδοποιεί η ΕΙΝΑΠ.

Όπως επισημαίνει, τα χειρουργεία, παρά την αίτηση του διευθυντή του Χειρουργικού τμήματος, είναι εκτός της γενικής εφημερίας και στο Αναισθησιολογικό υπηρετούν μόλις 3 ειδικοί γιατροί, εκ των οποίων ο ένας θα διοριστεί σύντομα σε άλλο νοσοκομείο.

Η ΕΙΝΑΠ ζητεί την άμεση προκήρυξη 3 οργανικών θέσεων παθολόγων, δυνατότητα πραγματοποίησης και γνωμάτευσης αξονικής τομογραφίας εντός του νοσοκομείου.

Ζητεί, επίσης, πλήρη στελέχωση του Ακτινολογικού, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, πλήρη επανένταξη του Χειρουργικού τμήματος στο πρόγραμμα γενικών εφημεριών και επαρκή στελέχωση του Αναισθησιολογικού, για πλήρη κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου.

Οι γιατροί διαφωνούν με τη μεταφορά ασθενών από άλλα νοσοκομεία σε ημέρες εκτός γενικής εφημερίας.

Δημ.Κ.