Η προστασία των ηλικιωμένων βρίσκεται εδώ και καιρό στο προσκήνιο της πανδημίας κορωνοιού. Ως τώρα στις μελέτες, λιγότερο σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις στην ψυχολογία των παιδιών και των εφήβων. Ο τρόπος με τον οποίο η πανδημία επηρέασε την ψυχική τους υγεία αξιολογήθηκε εκ νέου από το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI) βάσει 40 μελετών.

Μεταξύ των παιδιών και των εφήβων στη Γερμανία, το ψυχολογικό στρες και τα συμπτώματά του αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. "Η πλειονότητα των μελετών που διεξήχθησαν μέχρι το δεύτερο κύμα της πανδημίας έδειξαν μια σχετική επιδείνωση της ευημερίας και της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων", δήλωσε μια ομάδα συγγραφέων από το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI) σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη ταχεία ανασκόπηση. Για το σκοπό αυτό, αξιολογήθηκαν 39 μελέτες σχετικά με το θέμα.

Σε σύγκριση με τα ευρήματα σχετικά με το ψυχικό στρες των ενηλίκων, τα παιδιά και οι έφηβοι αποδείχθηκαν πιο ευάλωτοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με την αξιολόγηση στο "Journal of Health Monitoring", το άγχος ποικίλλει ανάλογα με τα κύματα πανδημίας και τα αντίστοιχα μέτρα κατά του κορωνοιού. Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά αντιδρούν με ευαισθησία "στις ενίοτε δραστικές αλλαγές στο περιβάλλον διαβίωσής τους".

Αντιπροσωπευτικές μελέτες έχουν αναφερθεί κυρίως σε υψηλό βαθμό άγχους που σχετίζεται με την πανδημία, αύξηση των ψυχολογικών προβλημάτων και μείωση της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, σύμφωνα με το RKI, η συντριπτική πλειονότητα των μελετών αναφερόταν στην έναρξη της πανδημίας μέχρι το καλοκαίρι  του 2020.

Συνολικά, οι συγγραφείς της ανασκόπησης  διαπιστώνουν σημαντική έλλειψη μελετών σχετικά με την ψυχική υγεία των παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πολλές μελέτες είχαν κάποιου είδους σημαντικούς περιορισμούς. Μία από τις ελλείψεις που αναφέρθηκαν είναι ότι ο προσδιορισμός των ομάδων κινδύνου ήταν μέχρι στιγμής περιορισμένος.

Από τη σκοπιά του RKI, θα ήταν επιθυμητές περαιτέρω, τακτικά διεξαγόμενες μελέτες τάσεων και κοόρτης. Με αυτού του είδους την παρακολούθηση, η ψυχική υγεία των παιδιών θα μπορούσε επίσης να παρακολουθείται στην περαιτέρω πορεία της πανδημίας και πέραν αυτής.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνέπειες του ψυχολογικού στρες συχνά γίνονται εμφανείς αργότερα. Σύμφωνα με τη μελέτη, η συχνότητα των προβλημάτων ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους είχε την τάση να μειώνεται τα χρόνια πριν από την πανδημία.