Ο σημαίνων ρόλος των νέων τεχνολογιών σε θέματα υγείας θα βρεθεί στο επίκεντρο της επιστημονικής ημερίδας υπό τον τίτλο «Υγεία και Τεχνολογία: Διασύνδεση Πανεπιστημίου – καινοτομίας – βιομηχανίας – ποιότητας», που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας Υγείας (ΕΚΑΠΤΥ) σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15.00 – 20.00 στο Κεντρικό Κτήριο του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημίου 30).

Διακεκριμένοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, εκπρόσωποι οργανισμών και φορέων και στελέχη της βιομηχανίας υγείας, μέσα από τις εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις τους θα εστιάσουν σε θέματα που αφορούν στην σύγχρονη τεχνολογική έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση, καθώς και την εξέλιξη των υπηρεσιών υγείας.

Το πρόγραμμα της ημερίδας και χρηστικές πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα www.ekapty.gr . Η εγγραφή και η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν.

Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν όλες οι παράμετροι σχετικά με την προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας, τις βιομηχανικές προόδους και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στο σύγχρονο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας, επαγγελματιών και υπηρεσιών υγείας – πεδία που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες και την αποστολή του ΕΚΑΠΤΥ.

Το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και χορηγεί πιστοποιητικά ποιότητας για τη συμμόρφωση διαδικασιών και συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων αλλά και της εθνικής νομοθεσίας. Παράλληλα είναι ο μοναδικός ελληνικός κοινοποιημένος φορέας για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και πιστοποίησης ιατροτεχνολογικών προιόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1998.

Στελεχωμένο με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το ΕΚΑΠΤΥ διασφαλίζει την εφαρμογή και τήρηση των απαιτητικών προτύπων λειτουργίας του και τη γόνιμη συνεργασία του με άλλους φορείς, μέσα από τις αυστηρές διαδικασίες που τηρούν οι ομάδες εργασίας του σε όλα τα στάδια αξιολόγησης της συμμόρφωσης για την πιστοποίηση τόσο των συστημάτων ποιότητας όσο και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, είτε αφορά επιθεωρήσεις είτε τεχνικές-κλινικές αξιολογήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το ΕΚΑΠΤΥ τηρεί μέχρι κεραίας την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα έναντι των πελατών του, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του

Σύντομα, το ΕΚΑΠΤΥ θα είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΕΝ ISO 14001 για την  αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων υγείας και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσής τους.

Παράλληλα, το ΕΚΑΠΤΥ έχει προετοιμαστεί για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του υφιστάμενου συστήματος ποιότητας του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου που έχει θέσει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τους κανόνες και τις κοινές προδιαγραφές σχετικά με την αξιολόγηση, πιστοποίηση, κυκλοφορία, διάθεση και χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησής του, το ΕΚΑΠΤΥ θα αποτελέσει ένα φορέα, μέσω του οποίου θα εξασφαλίζεται ένα δίκτυο προστασίας του Έλληνα πολίτη σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, τα διαθέσιμα ιατρικά υλικά, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα θα χορηγούνται, θα επαναξιολογούνται και θα επικυρώνονται οι απαραίτητες πιστοποιήσεις σε ιατρικά μηχανήματα, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, βάσει των αυστηρών πρακτικών της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
"Ευαγγελισμός": Επεισόδιο μεταξύ του υποδιοικητή και γιατρών στην εφημερία
Χαμηλή τεστοστερόνη και στυτική δυσλειτουργία: Σχετίζονται;
Είχε δίκιο ο Έλον Μασκ για την πληθυσμιακή κατάρρευση της Ελλάδας;