Οι γυναίκες αποτελούν το 52% της απασχόλησης στην επιστήμη και την τεχνολογία, όπως αναφέρεται σε σημερινή έκθεση της Eurostat, με βάση στοιχεία του 2023.

Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν πως 78,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ ηλικίας 15 έως 74 ετών απασχολούνταν πέρυσι με την επιστήμη και την τεχνολογία, σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε σύγκριση με το 2022.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση κατά 25% την τελευταία δεκαετία (62,5 εκατομμύρια άτομα).

Τα επαγγέλματα της επιστήμης και της τεχνολογίας περιλαμβάνουν εκείνα των οποίων τα κύρια καθήκοντα απαιτούν είτε υψηλό επίπεδο επαγγελματικών γνώσεων είτε τεχνικές γνώσεις και εμπειρία σε έναν ή περισσότερους τομείς των φυσικών και βιοεπιστημών ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Από τα 78,3 εκατομμύρια άτομα που απασχολούνται στην επιστήμη και την τεχνολογία, το 52% ήταν γυναίκες (καμία αλλαγή σε σύγκριση με το 2021 και το 2022).

Εργάζονταν κυρίως σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (57% γυναίκες έναντι 43% άνδρες). Η Μάλτα ήταν μια εξαίρεση, με μόνο το 48% των γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία να απασχολούνται σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.

Σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών που απασχολούνται στην επιστήμη και την τεχνολογία καταγράφηκαν στη Λιθουανία και στη Λετονία (63%), ακολουθούμενα από τη γερμανική περιφέρεια Sachsen-Anhalt (62%).

Γυναίκες που εργάζονται στην επιστήμη και την τεχνολογία

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στη Μάλτα (45%) και σε 4 ιταλικές περιφέρειες: Βορειοδυτική, Νότια (46%) και Βορειοανατολικά και Κέντρο (47%).

Η Γερμανία απασχολούσε πέρυσι τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων και μηχανικών σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με πάνω από 3,9 εκατομμύρια επιστήμονες και μηχανικούς ηλικίας 15-74 ετών.

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των ατόμων που απασχολούνται στην επιστήμη και την τεχνολογία, υποεκπροσωπούνται ως επιστήμονες και μηχανικοί, αντιπροσωπεύοντας το 41% ​​του συνόλου των επιστημόνων και μηχανικών το 2023.

Αυτό το ποσοστό αυξήθηκε μόνο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά ο απόλυτος αριθμός των γυναικών που εργάζονται ως επιστήμονες και μηχανικοί αυξήθηκε κατά 50% εκείνη την περίοδο, από 5,1 εκατομμύρια το 2012 σε 7,7 εκατομμύρια το 2023.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Οι UNI-PHARMA & InterMed, κοντά στα παιδιά των εργαζομένων
Σύλλογος Πεταλούδα: Η καμπάνια "Φρόντισε ότι σε στηρίζει" - 1ος κύκλος
Δύο παιδιά με καρκίνο από το κατεστραμμένο νοσοκομείο του Κιέβου στην Αυστρία