Περίπου το 20% των ανθρώπων που επιζούν από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο έχουν αρρυθμία που μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα ένα.

Σε περιπτώσεις που προκλήθηκε από αρτηριοσκλήρυνση οι ασθενείς δεν παρακολουθούνται επαρκώς για κολπική μαρμαρυγή μετά το εξιτήριο, δήλωσε ο ερευνητής Dr. Lee Schwamm, καθηγητής στο Harvard Medical School.

Η έρευνα που διήρκεσε 3 χρόνια παρακολούθησε υποομάδα επιζώντων από ισχαιμικό εγκεφαλικό.

Μόνιτορ εντόπισαν συχνά κολπική μαρμαρυγή που διαρκούσε περισσότερο από 10 λεπτά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, δήλωσε ο ερευνητής, ότι 6 λεπτά αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για εγκεφαλικό.

Ο Schwamm δήλωσε ότι έλλειψη εντοπισμού κολπικής μαρμαρυγής, ενδεχομένως αυξάνει τον κίνδυνο επόμενου εγκεφαλικού λόγω θρόμβου στην καρδιά που φτάνει στον εγκέφαλο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 500 επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο χωρίς διάγνωση κολπικής μαρμαρυγής, με μέση ηλικία τα 67 χρόνια.

Στους μισούς καταγράφονταν οι παλμοί 24 ώρες την ημέρα για 3 χρόνια.

Οι υπόλοιποι έλαβαν συνήθη αγωγή που δεν περιλάμβανε συνεχή παρακολούθηση της καρδιάς. Λάμβαναν περίθαλψη κάθε 6 μήνες για 3 χρόνια.

Η συσκευή συνεχούς παρακολούθησης καρδιάς εντόπισε κολπική μαρμαρυγή σε περισσότερο από το 20% των συμμετεχόντων σε 3 χρόνια. Στη συνήθη φροντίδα εντοπίστηκε στο  2,5% των ασθενών.

Περίπου οι μισοί από τους ασθενείς στους οπαίους διαγνώστηκε κολπική μαρμαρυγή με το μόνιτορ είχαν ένα επεισόδιο για 10 λεπτά ή περισσότερο. Περισσότεροι από τα δυο τρίτα αυτών είχαν επεισόδιο που διαρκούσε περισσότερο από μια ώρα.

Το ποσοστό κολπικής μαρμαρυγής συνέχισε να αυξάνεται κατά τη διάρκεια των 3 ετών.

Περισσότερο από το 80% των ασθενών της έρευνας δεν είχαν συμπτώματα κολπικής μαρμαρυγής η οποία εντοπίστηκε από το μόνιτορ.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Medtronic και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται την τρέχουσα εβδομάδα στο συνέδριο της American Stroke Association. Θεωρούνται προκαταρκτικά μέχρι να δημοσιευτούν.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Το γρήγορο περπάτημα προστατεύει από τον διαβήτη τύπου 2 [μελέτη]
Γιατί αξίζει να χρησιμοποιούμε σκόρδο στη μαγειρική μας
“Το ρεκόρ στην LDL χοληστερόλη”