'Ανθρωποι με πολλαπλή σκλήρυνση που ακολουθούν Μεσογειακή διατροφή ενδεχομένως έχουν χαμηλότερο κίνδυνο για προβλήματα μνήμης και σκέψης, αναφέρει προκαταρκτική έρευνα που θα παρουσιαστεί στο συνέδριο της American Academy of Neurology τον Απρίλιο.

Η έρευνα του Mount Sinai έγινε σε 563 ανθρώπους με την πάθηση, οι οπαίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικά με το πόσο στενά ακολουθούσαν τη Μεσογειακή διατροφή.

Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε 4 ομάδες με βάση το σκορ διατροφής και υποβλήθηκαν σε τεστ για μνήμη και σκέψη.

Συνολικά 108 άνθρωποι, ποσοστό  19%, είχαν νοητική εξασθένηση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άνθρωποι που ακολουθούσαν πιο στενά τη Μεσογειακή διατροφή είχαν 20% χαμηλότερο κίνδυνο νοητικής βλάβης έναντι όσων δεν την ακολουθούσαν.

Μεταξύ αυτών στο χαμηλότερο σκορ διατροφής, 43 από 133 ανθρώπους, ή ποσοστό  34%, είχαν νοητική βλάβη σε σύγκριση με 13 σε 103 ανθρώπους ή ποσοστό 13%, ανθρώπων στην ομάδα του υψηλότερου διατροφικού σκορ.

Η σχέση ήταν ισχυρότερη στους ανθρώπους με προοδευτική πολλαπλή σκλήρυνση έναντι αυτών με υποτροπιάζουσα -διαλείπουσα.

Τα αποτελέσματα ήταν ίδια και όταν ελήφθησαν υπόψη άλλοι παράγοντες, όπως κοινωνικοοικονομική κατάσταση, κάπνισμα, υπέρταση, άσκηση και ΔΜΣ.

Χρειάζονται νέες έρευνες.

Πηγές:
American Academy of Neurology

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μελάνωμα : Πειραματικό εμβόλιο σε συνδυασμό με το Pembrolizumab μειώνει τον κίνδυνο μετάστασης [μελέτη]
Ποια άθληση ωφελεί άτομα με καρδιακά προβλήματα - Τα ευρήματα ελληνικής μελέτης
Οι εξελίξεις στη θεραπεία των παθήσεων του εντέρου - Ημερίδα του iatronet.gr